Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto's

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-04-2009

Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto's

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 81, derde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. zitplaats:

een samenstel van een zitting en een rugleuning dat al dan niet een geïntegreerd deel vormt van de constructie van een bus of een auto, met inbegrip van de bekleding, en dat plaats biedt aan een volwassen persoon. Een zitplaats kan zowel een afzonderlijke zitstoel bestemd voor één persoon zijn als het gedeelte van een zitbank dat plaats biedt aan één persoon;

b. bank:

een samenstel van een uit een vlak geheel bestaande zitting en een rugleuning dat meer dan één zitplaats omvat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Voor de bepaling van het, op grond van het kentekenbewijs, te vervoeren grootste aantal personen gelden de volgende regels:

  • a. zittende passagiers van vier jaar en ouder worden voor één persoon gerekend en nemen steeds één zitplaats in;

  • b. met kinderen die jonger zijn dan vier jaar wordt geen rekening gehouden, indien zij geen afzonderlijke zitplaats innemen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto's.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2000

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina