Subsidieplafond 2001 Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geldend van 01-02-2001 t/m 30-09-2003

Subsidieplafond Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6, tweede lid van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2003]

Het plafond, bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling voor subsidie voor de noodzakelijke kosten van kennisverzameling en kennisoverdracht inzake projecten, als bedoeld in artikel 2, onder d, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling, bedraagt voor het jaar 2001 vier miljoen gulden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 2000

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina