Vaststelling gewijzigde subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-12-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling gewijzigde subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2000 worden de subsidieplafonds van de volgende subsidies als volgt gewijzigd vastgesteld:

  • a. f 188 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en f, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de beheers- en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

  • b. f 12,5 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikelen 51, tweede lid en 42, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 20, 37 en 38;

  • c. f 21,5 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de recreatiepakketten opgenomen in bijlagen 58 en 59;

  • d. f 10 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikelen 42 en van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 41.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina