Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie

Geraadpleegd op 02-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Nieuwe-regeling 18-12-2000 Stb. 2000, 609 17-07-1999 Stb. 1999, 354 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als fase 2 in werking treedt.1)
Naar boven