Vaststelling bedragen die op grond van artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder [...] van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 23-12-2000 t/m 21-09-2004

Vaststelling bedragen die op grond van artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen ten goede komen van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder 1o, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

Besluit:

Artikel 2. Bestemming van de bedragen

[Vervallen per 22-09-2004]

Van het bedrag, bedoeld in artikel 1, wordt per kalenderjaar 80% afgedragen aan het Algemeen Werkloosheidsfonds en 20% aan de wachtgeldfondsen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina