Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel voor 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 23-01-2004

Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel 2001

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 1 januari 2001 kunnen tot en met 31 december 2001 in de gevallen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van het Besluit grondbankstelsel, geen aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van dat besluit worden ingediend.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel voor 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 december 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina