Wijziging Premieregeling geneeskundige verzorging politie 2000

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Wijziging Premieregeling geneeskundige verzorging politie 2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994,

Besluit:

De regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina