Eenmalige bijdrageregeling wegwerken wachtlijsten taallessen

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 25-01-2001 t/m 31-01-2005

Eenmalige bijdrageregeling wegwerken wachtlijsten taallessen

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) minister:

de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

b) gemeentebestuur:

het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Heerlen, Leiden, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Veenendaal en Zeist

c) wachtlijst:

de door de bureaus Regioplan en Centrum voor Innovatie van Opleidingen vastgestelde lijst met personen, woonachtig in de betreffende gemeente, die op 1 juli 2000 langer dan twee maanden wachtten op een educatief aanbod Nederlandse taal (NT-2) als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De minister verstrekt het gemeentebestuur voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid gericht op het wegwerken van de wachtlijst vóór 1 mei 2001, een eenmalige bijdrage ter hoogte van het in de bij deze regeling behorende bijlage vermelde bedrag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Het gemeentebestuur besteedt de bijdrage aan de uitvoering van maatregelen, die het gemeentebestuur in een convenant met een Regionaal Opleiding Centrum en de Taskforce Inburgering heeft vastgelegd.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde convenant bevat maatregelen ter bestrijding van de wachtlijsten in het werkgebied van het Regionaal Opleidingen Centrum. Met het oog daarop worden de in dat werkgebied gelegen gemeenten die een wachtlijst hebben bij de totstandkoming van het convenant betrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Het gemeentebestuur ontvangt de eenmalige bijdrage vóór 31 december 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Het gemeentebestuur brengt uiterlijk 1 juli 2001 aan de minister verslag uit over de besteding van de bijdrage en over de resultaten daarvan op de wachtlijst.

Bij het verslag wordt een afschrift gevoegd van het convenant, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Indien uit de verantwoording, bedoeld in artikel 5, blijkt dat bijdrage niet in overeenstemming met artikel 3 is besteed kan de minister de bijdrage geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2000.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Eenmalige bijdrageregeling wegwerken wachtlijsten taallessen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Bijlage 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Verdeling van de 5 miljoen
 

Gemeente

Aantal

wachtenden

Bedrag per

gemeente

1

Alphen aan den Rijn

81

44955,04

2

Amsterdam

1949

1081696,08

3

Arnhem

186

103230,10

4

Bergen op Zoom

57

31635,03

5

Den Haag

1123

623265,62

6

Dordrecht

1046

580530,58

7

Gouda

47

26085,03

8

Heerlen

305

169275,17

9

Leiden

235

130425,13

10

Maastricht

154

85470,09

11

Roosendaal

94

52170,05

12

Rotterdam

2699

1497946,50

13

Schiedam

356

197580,20

14

Tilburg

269

149295,15

15

Utrecht

269

149295,15

16

Veenendaal

78

43290,04

17

Zeist

61

33855,03

       

TFL

 

9009

5000000,00

Terug naar begin van de pagina