Wijzigingsbesluit Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden [...] verleende vast budget en scholings- en activeringsbudget)

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2003

Besluit van 14 december 2000, houdende wijziging van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met het verruimen van bestedingsmogelijkheden voor gemeenten van het verleende vast budget en scholings- en activeringsbudget

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2000, nummer AM/RAW/00/62009;

Gelet op de artikelen 14, derde lid, 16, tweede lid, en 18, vierde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden;

De Raad van State gehoord advies van 3 november 2000, No. W12.00.0456/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2000, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/00/74472;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Door de gemeente wordt het deel van het verleende vast budget waarop in het subsidiejaar 2000 geen aanspraak wordt gemaakt, omdat minder dienstbetrekkingen zijn gerealiseerd dan op grond van het verleende budget was toegestaan, toegevoegd aan het scholings- en activeringsbudget van het subsidiejaar 2001.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

's-Gravenhage, 14 december 2000

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina