Wet financiering decentrale overheden

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-12-2013.
Geldend van 15-12-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Wet fido
fido
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011987
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
 2. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
 3. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
 4. Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
 5. Wijzigingsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
  Artikel: 4
 2. Circulaire Besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers (o.a. afschaffen periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden)
  Tekst: tekst
 3. Circulaire Sociaal Beleidskader m.b.t. herindelingsontslag
  Bijlage: Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters bij herindeling
 4. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
  Artikel: 1
 5. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
  Artikelen: 1, 5
 6. Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
  Artikelen: 1, 8
 7. Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden (verplicht schatkistbankieren)
 8. Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden, enz. (verbeterde werking financieringsfunctie decentrale overheden)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 15-12-2013

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 530 33540 11-12-2013 Stb. 2013, 530
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 531 33416 11-12-2013 Stb. 2013, 531
Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 536 31360 01-12-2008 Stb. 2008, 537
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 242 29703 06-04-2006 Stb. 2006, 199
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-01-2001 Nieuwe-regeling 14-12-2000 Stb. 2000, 587 26906 14-12-2000 Stb. 2000, 588
Naar boven