Wet financiering decentrale overheden

Geraadpleegd op 12-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-12-2013.
Geldend van 15-12-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2b

Informatie geldend op 15-12-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-12-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-12-2013 Nieuw 11-12-2013 Stb. 2013, 530 33540 11-12-2013 Stb. 2013, 530
Naar boven