Besluit personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000
    Bijlage: Tarieflijst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-06-2013 Wijziging 14-06-2013 Stb. 2013, 234 14-06-2013 Stb. 2013, 234 Alg. 1
01-01-2010 Wijziging 16-10-2009 Stb. 2009, 472 23-11-2009 Stb. 2009, 506
01-01-2001 Nieuwe-regeling 14-12-2000 Stb. 2000, 563 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven