Instellingsbesluit Directie Communicatie Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 16-12-2006 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Directie Communicatie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2010]

De naam van de Directie Voorlichting wordt gewijzigd in: Directie Communicatie.

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

De Directie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Beleidscommunicatie;

  • b. de afdeling Corporate Communicatie;

  • c. de afdeling Kenniscommunicatie.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Aan de Directie worden de volgende kerntaken opgedragen:

  • 1. het ontwikkelen en sturen van een departementaal voorlichtings- en documentatiebeleid voor het binnen- en buitenland;

  • 2. het op actieve en passieve wijze openbaar maken en verklaren van departementale doelstellingen en beleid;

  • 3. een bijdrage leveren aan het onderzoeken, signaleren en vergroten van het draagvlak voor het voor te stellen of uit te dragen beleid en de producten bij de relevante doelgroepen;

  • 4. het bevorderen van en adviseren over interne communicatie;

  • 5. het verzamelen, toegankelijk maken en (intern en extern) verspreiden van openbare informatie op het werkterrein van V&W;

  • 6. het bewaken van de identiteit van het departement en het zonodig doen van aanbevelingen, mede op basis van onderzoek, om deze bij te buigen in de gewenste richting.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

De Beschikking van 23 juli 1993, nr. VDB 93/17.009 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2000.

Artikel 6

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directie Communicatie Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina