Aanwijzingsbesluit voor experiment breed waterspoor

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Aanwijzingsbesluit voor experiment breed waterspoor

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de aanvraag van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier van 14 september 2000 en de instemming van de gemeente Medemblik en van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland NV;

Gelet op artikel 21a, eerste en tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het grondgebied van de gemeente Medemblik wordt aangewezen als een gedeelte van een gebied als bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Den Haag, 14 december 2000

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina