Regels inzake beoordeling vergoeding werknemers tot bestrijding extraterritoriale kosten ter behoorlijke vervulling dienstbetrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regels inzake beoordeling vergoeding werknemers tot bestrijding extraterritoriale kosten ter behoorlijke vervulling dienstbetrekking

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2005]

Vergoedingen in de zin van artikel 6, eerste lid, onderdeel k, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering strekken in ieder geval tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, indien zij worden verstrekt aan een werknemer behorend tot een groep die op grond van artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de loonbelasting 1964 is aangewezen en indien wordt voldaan aan de voorwaarden bij en krachtens artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de Loonbelasting 1964 bepaald.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 14 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina