Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 14 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina