Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-12-2000 t/m 31-12-2014

Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen 2000

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 25, tweede lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997,

op 13 december 2000 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. verordening

:

Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997;

b. slachthuis

:

de slachtlocatie waar de be- of verwerker de te melden runderen heeft geslacht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De melding van gegevens als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de verordening geschiedt via de electronische postbus aan het hiertoe ingerichte centrale computersysteem van het productschap, volgens de door het produktschap vastgestelde specificaties.

  • 2 De door het slachthuis aangeleverde files moeten voor 23.00 uur in de electronische postbus van het produktschap zijn ontvangen op de dag dat de betreffende slachtrunderen geslacht zijn.

  • 3 De specificaties als bedoeld in het eerste lid dienen bij het produktschap te worden aangevraagd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen 2000”.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2001.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina