Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Besluit van 13 december 2000, houdende de overdracht van de verbindingsbeveiliging bevorderende taak voor zover deze was opgedragen aan het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 11 december 2000, nr. 00M396916;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De taak inhoudende het bevorderen van de beveiliging van verbindingen voor zover deze was opgedragen aan het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, wordt overgebracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Binnen het kader van zijn wettelijke taak wordt de Binnenlandse Veiligheidsdienst belast met het uitvoeren van de in artikel 1 bedoelde taak.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina