Kaderwet militaire pensioenen

Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen
    Artikel: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-01-2001 Nieuwe-regeling 13-12-2000 Stb. 2001, 37 26686 13-12-2000 Stb. 2001, 37

Annuleren

Naar boven