Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt

Geldend van 21-12-2000 t/m heden

Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt

Artikel 1

 • 1 Als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt, aan welke gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, wordt aangewezen: de Stichting Denktank in de Autobranche.

 • 2 De verstrekking van de gegevens uit het kentekenregister heeft geen betrekking op:

  • a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;

  • b. overige direct aan de geregistreerde natuurlijke persoon gerelateerde informatie.

Artikel 2

De verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens aan de Stichting Denktank in de Autobranche geschiedt slechts voor zover de Stichting Denktank in de Autobranche deze gegevens behoeft voor de volgende doeleinden:

 • 1. wetenschappelijk onderzoek en statistiek, en

 • 2. het beheer van de volgende voertuiginformatiesystemen van de Stichting Denktank in de Autobranche of van derden ten behoeve van de automobielbranche:

  • a. veiligheids- en milieu-inspecties;

  • b. systemen voor de controle van kilometerstanden van voertuigen;

  • c. systemen voor het overschrijven van de motorrijtuigenbelasting;

  • d. systemen voor het bevragen van gegevens omtrent de belasting van voertuigen;

  • e. systemen waarin productinformatie, technische gegevens en prijzen van voertuigen zijn opgenomen;

  • f. systemen die gericht zijn op het aanmelden van uit te voeren onderhoud en reparaties alsmede het monteren van banden aan voertuigen;

  • g. systemen die gericht zijn op het completeren van voertuiginformatiesystemen;

  • h. systemen die gericht zijn op het in de bedrijfsvoorraad nemen en uit de bedrijfsvoorraad halen en/of afmelden van voertuigen;

  • i. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de waarde van gebruikte voertuigen (occasions);

  • j. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van gebruikte voertuigen (occasions);

  • k. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van voertuigverzekeringen en voertuigfinancieringen;

  • l. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het inzetten van gebruikte onderdelen verkregen via demontage;

  • m. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van import/export;

  • n. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het monteren van de juiste banden.

Artikel 3

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze beschikking wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2000

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina