Vaststelling subsidieplafonds 2001 op grond van enkele regelingen exportfinancieringsarrangement

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 13-06-2001 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidieplafonds 2001 op grond van enkele regelingen exportfinancieringsarrangement

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching, artikel 12, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching en artikel 10, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching bedraagt f 15.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching bedraagt:

  • a. voor subsidies met betrekking tot scheepsbouworders f 20.000.000,00 ;

  • b. voor andere subsidies dan omschreven onder a, f 20.000.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit bedraagt f 5.000.000,00.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2000

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina