Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland–China niet in Hongkong van toepassing

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland–China niet in Hongkong van toepassing

De plv. Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht naar aanleiding van de Belastingherziening 2001 en dient ter vervanging van het besluit van 4 juli 1997, nr. IFZ1997/670M.

Op 1 juli 1997 wordt door het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit over Hongkong overgedragen aan de Volksrepubliek China. Deze soevereiniteitsoverdracht is neergelegd in de gemeenschappelijke verklaring van het Verenigd Koninkrijk en de Volksrepubliek China van 19 december 1994; de daarin overeengekomen juridische status van Hongkong na 1 juli 1997 is tevens in de Chinese wetgeving vastgelegd, in de Basiswet van de Speciale Administratieve Regio (SAR) Hongkong van de Volksrepubliek China van 4 april 1990. Uit deze regelingen blijkt dat Hongkong op een aantal terreinen, waaronder de belastingwetgeving, na 1 juli 1997 autonomie bezit; het zal ook bevoegd zijn zelfstandig belastingverdragen te sluiten.

De Chinese belastingwetgeving zal na 1 juli 1997 niet gelden in Hongkong en het belastingverdrag Nederland–Chinese Volksrepubliek (13 mei 1987, Trb. 1987, 93) zal ook na 1 juli 1997 niet in Hongkong van toepassing zijn. De in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van dit verdrag opgenomen gebiedsomschrijving bepaalt namelijk dat het verdrag alleen werking heeft binnen de gebieden van de Volksrepubliek China waar de Chinese belastingwetgeving van toepassing is. Overigens heeft een aantal landen met een op het punt van de gebiedsomschrijving vergelijkbaar belastingverdrag met China – waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland – reeds een overeenkomstig standpunt ingenomen over het niet van toepassing zijn in Hongkong van hun belastingverdrag met China.

Gelet op de hiervoor beschreven autonome bevoegdheden van de SAR Hongkong kan Hongkong ook na 1 juli 1997 voor de toepassing van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als Mogendheid worden aangemerkt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

Terug naar begin van de pagina