Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2005.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-02-2006
samen met
20-11-2006
Stb. 2006, 74
samen met
Stb. 2006, 581
Alg. 1
01-01-2024 Intrekking-regeling 27-11-2020 Stb. 2021, 98 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-01-2001 Nieuwe-regeling 12-12-2000 Stb. 2000, 591 12-12-2000 Stb. 2000, 591

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2006/523. In Stb. 2006/74 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2007.1)

Annuleren

Naar boven