Toepassing Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 en van de hierna genoemde gemeenten;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende rechtspersonen:

  • a. het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4;

  • b. de gemeenten Alkmaar; Amersfoort; Appingedam; Bennebroek; Bergeijk; Bergen (Limburg); Bloemendaal; Castricum; Didam; Dirksland; Epe; Franekeradeel; Gennep; Hendrik-Ido-Ambacht; Kollummerland en Nieuwkruisland; Leeuwarden; Lochem; Menaldumadeel; Nijefurd; Nuenen, Gerwen en Nederwetten; Purmerend; Rijswijk; Scherpenzeel; Schoonhoven; Sint-Michielsgestel; Sliedrecht; Sneek; Steenbergen; Tytsjerksteradiel; Veldhoven; Vught; Wageningen; Wateringen; Winterswijk; Wûnseradiel; Wymbritseradiel; Zwijndrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De volgende rechtspersonen zijn een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit Nationale ombudsman:

    • a. het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4;

    • b. de gemeenten Alkmaar; Amersfoort; Appingedam; Bennebroek; Bergeijk; Bergen (Limburg); Dirksland; Epe; Gennep; Leeuwarden; Nijefurd; Nuenen, Gerwen en Nederwetten; Rijswijk; Schoonhoven; Sint-Michielsgestel; Sliedrecht; Tytsjerksteradiel; Veldhoven; Vught; Winterswijk; Wûnseradiel.

  • 2 De volgende rechtspersonen zijn een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit Nationale ombudsman: de gemeenten Bloemendaal; Castricum; Didam; Franekeradeel; Hendrik-Ido-Ambacht; Kollummerland en Nieuwkruisland; Lochem; Menaldumadeel; Purmerend; Scherpenzeel; Sneek; Steenbergen; Wageningen; Wateringen; Wymbritseradiel; Zwijndrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina