Aanpassing bedragen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 29-12-2000 t/m 31-01-2005

Aanpassing bedragen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Ten aanzien van de verzoekschriften die zijn ontvangen in de periode 1 september 1999 tot en met 31 augustus 2000 worden de bedragen, bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, aangepast als volgt:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina