Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 31-12-2003

Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 46 van de Algemene bijstandswet,

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling is van toepassing op de vaststelling van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003.

Artikel 3. In aanmerking te nemen vakantietoeslag

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien over het inkomen van de belanghebbende aanspraak op vakantietoeslag bestaat nemen burgemeester en wethouders bij de vaststelling van de hoogte van de algemene bijstand mede de op grond van artikel 4, 5, 6 of 7 berekende aanspraak op vakantie-toeslag in aanmerking.

Artikel 4. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met inkomen uit tegenwoordige arbeid

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de belanghebbende jonger dan 65 jaar is, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit tegenwoordige arbeid betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met de arbeidskorting en de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder `ink' het inkomen wordt verstaan.

bij een netto inkomen per maand

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

gelijk aan of meer dan

en minder dan

 

€ 0,00

€ 430,44

8,00% x ink

 

€ 430,44

€ 521,21

7,76% x ink

– € 11,43

€ 521,21

€ 945,02

6,69% x ink

– € 5,87

€ 945,02

€ 948,66

1,13% x ink

+ € 46,72

€ 948,66

€ 1013,01

1,01% x ink

+ € 42,21

€ 1013,01

 

6,03% x ink

– € 8,65

Artikel 5. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met inkomen uit vroegere arbeid

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de belanghebbende jonger dan 65 jaar is, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit vroegere arbeid betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met de algemene heffingskorting wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder `ink' het inkomen wordt verstaan.

bij een netto inkomen per maand

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

gelijk aan of meer dan

en minder dan

 

€ 0,00

€ 406,43

8,00% x ink

 

€ 406,43

€ 863,78

8,01% x ink

– € 11,80

€ 863,78

€ 866,88

1,34% x ink

+ € 45,73

€ 866,88

€ 921,09

1,21% x ink

+ € 41,29

€ 921,09

 

7,22% x ink

– € 14,10

Artikel 6. Vakantieaanpraak voor personen jonger dan 65 jaar voor wie geen rekening is gehouden met de algemene heffingskorting

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de belanghebbende jonger dan 65 jaar is en voor de inhouding van loonheffing geen rekening is gehouden met de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder `ink' het inkomen wordt verstaan.

bij een netto inkomen per maand

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

gelijk aan of meer dan

en minder dan

 

€ 0,00

€ 716,36

8,00% x ink

 

€ 716,36

€ 719,33

1,34% x ink

+ € 47,71

€ 719,33

€ 773,67

1,01% x ink

+ € 43,17

€ 773,67

 

7,22% x ink

– € 3,44

Artikel 7. Vakantieaanspraak voor personen van 65 jaar of ouder

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Indien de belanghebbende 65 jaar of ouder is en het inkomen van de belanghebbende bestaat uit een gekort pensioen als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Ouderdomswet bedraagt de daarbij behorende aanspraak op vakantietoeslag 5,30% van dat inkomen.

  • 2 Indien de belanghebbende 65 jaar of ouder is, en naast het inkomen bedoeld in het eerste lid een ander inkomen heeft dat recht geeft op een vakantietoeslag bedraagt de aanspraak op die vakantietoeslag 8% van dat andere inkomen.

Artikel 8. Intrekking van een regeling

[Vervallen per 01-01-2004]

De Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2000

De

Minister

van Zaken en Werkgelegenheid Sociale,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina