Wet bevordering eigenwoningbezit

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting WEWB
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011919
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht | Onroerend goedrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 2. Regeling koopsubsidiegrenzen en koopsubsidieplafond 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing bedragen in Besluit woninggebonden subsidies 1995 (BWS 1995), Besluit locatiegebonden subsidies (BLS) en Besluit beheer sociale-huursector (BBSH)
  Tekst: tekst
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 7
 3. Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). Toepassing van het toezicht
  Tekst: tekst
 4. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 2
 5. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 48
 6. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 2
 7. Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen
  Bijlagen: 1, 3
 8. Participatiewet
  Artikelen: 31, 64
 9. Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud
  Artikelen: 1, 3
 10. Regeling koopsubsidiegrenzen en koopsubsidieplafond 2021
  Paragrafen: 1, 2
 11. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 17
 12. VROM intrekkingsregeling 2004
  Artikel: 1
 13. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.37
 14. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 45
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 45
 16. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 7
 17. Wet tot aanpassing huursubsidieparameters en niet aanpassen vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit
 18. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
  Artikel: VI
 19. Wijzigingswet Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)
  Artikelen: II, IIa

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 29917
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864
Wijziging 21-12-2006
samen met
21-12-2006
Stb. 2006, 735
samen met
Stb. 2006, 734
30837
samen met
29917
Wijziging 09-11-2021 Stcrt. 2021, 46102 09-11-2021 Stcrt. 2021, 46102
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 546 35577 16-12-2020 Stb. 2020, 546
Wijziging 29-10-2020 Stcrt. 2020, 57529 29-10-2020 Stcrt. 2020, 57529
Wijziging 14-11-2019 Stcrt. 2019, 64400 14-11-2019 Stcrt. 2019, 64400
Wijziging 20-11-2018 Stcrt. 2018, 65909 20-11-2018 Stcrt. 2018, 65909
Wijziging 28-11-2017 Stcrt. 2017, 70669 28-11-2017 Stcrt. 2017, 70669
Wijziging 01-12-2016 Stcrt. 2016, 67456 01-12-2016 Stcrt. 2016, 67456
Wijziging 13-11-2015 Stcrt. 2015, 40622 13-11-2015 Stcrt. 2015, 40622
Wijziging 06-11-2014 Stcrt. 2014, 32767 06-11-2014 Stcrt. 2014, 32767
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 06-11-2013 Stcrt. 2013, 31781 06-11-2013 Stcrt. 2013, 31781
Wijziging 12-12-2012 Stcrt. 2012, 26128 12-12-2012 Stcrt. 2012, 26128
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 14-12-2011 Stcrt. 2011, 23026 14-12-2011 Stcrt. 2011, 23026
Wijziging 17-12-2010 Stcrt. 2010, 20569 17-12-2010 Stcrt. 2010, 20569
Wijziging 07-12-2009 Stcrt. 2009, 19083 07-12-2009 Stcrt. 2009, 19083
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 569 31566 18-12-2008 Stb. 2008, 570
Wijziging 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 279 31114 18-08-2008 Stb. 2008, 344
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 198 31247 29-05-2008 Stb. 2008, 198
Wijziging 30-05-2007 Stcrt. 2007, 106 30-05-2007 Stcrt. 2007, 106
Wijziging 21-12-2006
samen met
21-12-2006
Stb. 2006, 735
samen met
Stb. 2006, 734
30837
samen met
29917
21-12-2006 Stb. 2006, 736
Wijziging 29-06-2006 Stb. 2006, 306 30516 29-06-2006 Stb. 2006, 306
Wijziging 23-06-2006
samen met
27-04-2006
Stcrt. 2006, 123
samen met
Stcrt. 2006, 84
27-04-2006 Stcrt. 2006, 84
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 713 30314 22-12-2005 Stb. 2005, 714
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
t/m 01-07-2001 1) , t/m 01-07-2002 2) , t/m 01-04-2001 3) Wijziging 14-12-2005 Stb. 2005, 705 30134 14-12-2005 Stb. 2005, 705
Wijziging 21-04-2005 Stcrt. 2005, 82 21-04-2005 Stcrt. 2005, 82
Wijziging 19-06-2004 Stcrt. 2004, 122 19-06-2004 Stcrt. 2004, 122
t/m 01-07-2002 4) Wijziging 26-01-2004 Stb. 2004, 61 28777 15-03-2004 Stb. 2004, 110
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 14-04-2003 Stcrt. 2003, 80 14-04-2003 Stcrt. 2003, 80
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 13-12-2002 Stb. 2002, 633
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 331 20-06-2002 Stb. 2002, 331
Wijziging 15-05-2002 Stcrt. 2002, 98 15-05-2002 Stcrt. 2002, 98
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 202 28232 18-04-2002 Stb. 2002, 202
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 664 28075 12-12-2001 Stb. 2001, 664
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-07-2001 Wijziging 27-04-2001 Stcrt. 2001, 89 27-04-2001 Stcrt. 2001, 89
29-06-2001 Wijziging 14-06-2001 Stb. 2001, 295 27630 14-06-2001 Stb. 2001, 295
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-12-2000 Stb. 2000, 575 25309 11-12-2000 Stb. 2000, 577
Wijziging 15-12-2000 Stcrt. 2000, 247 15-12-2000 Stcrt. 2000, 247
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
Wijziging 11-12-2000 Stb. 2000, 576 27071 11-12-2000 Stb. 2000, 577

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 4 , Artikel 241)
 2. Heeft betrekking op Artikel 4 , Artikel 9 , Artikel 34 , Artikel 35 , Artikel 41 , Artikel 48 , Artikel 54 , Artikel 65 , Artikel 63a2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 143)
 4. Heeft betrekking op Artikel 32 , Artikel 624)
Naar boven