Wet bevordering eigenwoningbezit

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling koopsubsidiegrenzen en koopsubsidieplafond 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling koopsubsidiegrenzen en koopsubsidieplafond 2021
    Artikel: 1
  2. Wet bevordering eigenwoningbezit
    Artikelen: 23a, 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet bevordering eigenwoningbezit
    Artikel 6
Terug naar begin van de pagina