Autokostenfictie, catalogusprijs bij prijswijzigingen tussen moment bestelling en levering

[Regeling vervallen per 25-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 12-09-2008.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 11-09-2008

Autokostenfictie, catalogusprijs bij prijswijzigingen tussen moment bestelling en levering

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, mededeling van 26 augustus 1994, DGM94/8882 (Infobulletin 1994/701).

De vraag is voorgelegd welke catalogusprijs in aanmerking dient te worden genomen bij de toepassing van artikel 3.20 respectievelijk 3.145 Wet IB 2001, indien de auto tussen het moment van bestelling en levering door de dealer/importeur in prijs wordt verhoogd/verlaagd.

Daarop is het standpunt ingenomen dat voor de toepassing van deze artikelen moet worden aangesloten bij de afgifte van het kentekenbewijs deel I. Dit standpunt sluit aan bij de definitie van catalogusprijs van artikel 9, vierde lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

Terug naar begin van de pagina