Vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-02-2001 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 1.1.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluiten:

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening namens de Minister van Buitenlandse Zaken of de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij het Bureau van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties te Genève geldt voor de periode 1 januari t/m 31 december 2001 een subsidieplafond van NLG 70.000,-.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken en de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen,

H.J. Heinemann

,

ambassadeur

,

Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij het Bureau van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties te Genève

.
Terug naar begin van de pagina