Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de [...] Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-12-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken; Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.4.6, 2.4.11 onder c en 2.4.12 onder b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 voor het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten het volgende subsidieplafond, exclusief uitvoeringskosten, NLG 40.600.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten geldt voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 het in de bijlage bij dit besluit opgenomen beleidsvoornemen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

Beleidsvoornemen ten aanzien van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten

[Vervallen per 01-01-2006]

De Nederlandse regering acht het belangrijk dat er een beurzenprogramma bestaat voor mensen uit ontwikkelingslanden voor opleidingen in Nederland. Het Nederlands Fellowships Programma - NFP voorziet hierin. In het kader van het NFP heeft de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) in het leven geroepen.

Instituten

[Vervallen per 01-01-2006]

In het kader van het BIO komen maximaal 14 Nederlandse IO-instellingen, die lid zijn van de Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland, in aanmerking voor een subsidie voor het opleiden van mensen uit ontwikkelingslanden. Deze instituten dienen te beschikken over langdurige ervaring en grote deskundigheid met betrekking tot onderwijs t.b.v. personen uit ontwikkelingslanden. Ook dienen deze instituten veel ervaring te hebben met opbouw van capaciteit in ontwikkelingslanden. Tevens dienen zij ervaring te hebben met het opvangen van en het omgaan met personen uit ontwikkelingslanden en dienen zij te beschikken over adequate studentenhuisvesting.

Opleidingen

[Vervallen per 01-01-2006]

De opleidingen moeten gericht zijn op het verbeteren van het functioneren van overheidsdiensten, particuliere ontwikkelingsorganisaties en midden- en kleinbedrijf, door middel van praktijkgerichte scholing. De opleidingen vinden plaats binnen drie deelprogramma's te weten het reguliere programma met cursussen op verschillend academisch niveau, refresher courses en PhD opleidingen. De opleidingen dienen gebaseerd te zijn op behoeften in ontwikkelingslanden en dienen ook te passen binnen de OS-prioriteiten en dienen aan te sluiten bij het beleid zoals weergegeven in de Nota 'Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs in de jaren negentig'. De cursussen en trainingsprogramma's dienen een toepassingsgericht karakter te hebben en van nut te zijn in de beroepspraktijk van mid-career professionals uit ontwikkelingslanden. De cursusduur zal in het algemeen een termijn van achttien maanden niet overschrijden (met uitzondering van PhD opleidingen).

Verdeling van middelen

[Vervallen per 01-01-2006]

In het jaar 2001 zal eenzelfde verdeling van de beschikbare fondsen over de drie deelprogramma's worden aangehouden als die in voorgaande jaren, te weten 85% voor het reguliere programma, 10,5% voor de refresher courses en 4,5% voor PhD opleidingen.

Doelgroep

[Vervallen per 01-01-2006]

Beurzen ten behoeve van het volgen van bovenstaande cursussen kunnen door de gesubsidieerde instituten verleend worden aan mid-career professionals van hierboven genoemde diensten en organisaties afkomstig uit landen voorkomend op de in de annex opgenomen landenlijst. De beursontvangers dienen zich te houden aan de `Rules and Regulations of the Netherlands Fellowships Programme' (welke de beursontvangers toegezonden zullen krijgen). Er dient gestreefd te worden naar besteding van 50% van de middelen aan beurzen voor cursisten uit Afrika.

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-01-2006]

Het BIO zal in 2001 worden uitgevoerd door de Federatie van Internationaal Onderwijsinstituten in Nederland die namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal besluiten op subsidieaanvragen van IO-Instituten. Aanvragen dienen bij het SAIL Projectenbureau, Postbus 3015, 2601 DA te Delft ingediend te worden uiterlijk een week na inwerkingtreding van dit besluit.

Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Per cursist wordt aan het IO-instituut een handlingfee toegekend. Het tarief van de Handlingfee per cursist is afhankelijk van de duur van de cursus:

duur cursus 0 t/m 10 maanden

NLG 800,00;

duur cursus langer dan 10 maanden

NLG 1.000,00

Annex: Landenlijst Beurzenprogramma voor IO-Instituten (BIO)

[Vervallen per 01-01-2006]

Afghanistan 1

Albanië

Algerije

Angola

Antigua & Barbuda

Argentinië

Armenië

Azerbaijan

Bangladesh

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnië

Botswana

Brazilië

Burkina Faso

Burundi

Cambodja

Centraalafrikaanse Repupbliek

Chili

China 2

Colombia

Comoren, de

Congo

Congo DRC

Costa Rica

Cuba

Djibouti

Dominica

Dominicaanse Republiek

Ecuador

Egypte

El Salvador

Equatoriaal Guinee

Eritrea

Ethiopië

Fiji

Filipijnen

Gabon

Gambia

Georgië

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinee

Guinee-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

India

Indonesië

Irak 3

Iran

Ivoorkust

Jamaica

Jemen

Jordanië

Kaapverdië

Kameroen

Kazachstan

Kenia

Kiribati

Kyrgyzstan

Laos

Lesotho

Libanon

Liberia

Macedonië

Madagaskar

Malawi

Maldiven

Maleisië

Mali

Marokko

Mauretanië

Mauritius

Mexico

Moldavië

Mongolië

Mozambique

Myanmar (Birma)4

Namibië

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Noord-Korea5

Oezbekistan

Pakistan

Palestijnse Gebieden

Panama

Papoea Nieuw Guinea

Paraguay

Peru

Rwanda

Saint. Kitts & Nevis

Saint. Lucia

Saint. Vincent & Grenadinen

Salomonseilanden

Samoa

Sao Tomé & Principe

Senegal

Seychellen

Sierra Leone

Somalië

Sri Lanka

Sudan

Suriname 6

Swaziland

Syrië

Tadzjikistan

Tanzania

Thailand

Togo

Tonga

Trinidad & Tobago

Tsjaad

Tunesië

Turkije

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Zambia

Zimbabwe

Zuid-Afrika

 1. Alleen kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's

  ^ [1]
 2. Uitgezonderd personen afkomstig uit Hongkong en Macao

  ^ [2]
 3. Alleen personen die zich actief inzetten voor de mensenrechten en democratisering, waaronder kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's

  ^ [3]
 4. Alleen kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's

  ^ [4]
 5. Alleen kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's

  ^ [5]
 6. Beursverlening Suriname geschiedt lastens verdragsmiddelen, behalve voor kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina