Maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2003.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2014

Maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2001

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2001 vastgesteld op f 25 miljard.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2001 vastgesteld op f 1 miljard.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

De

Minister

van Financiën,
Namens deze,
De

Thesaurier-Generaal,

C. van Dijkhuizen

Terug naar begin van de pagina