Toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van discjockeys

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 01-12-2000 t/m 26-09-2007

Toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van discjockeys

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In de Infobulletinpublicatie met het volgnummer 99/344 is onder meer aangegeven dat d.j.’s die aan een aantal objectieve, eenduidige criteria voldoen, zijn aan te merken als professioneel uitvoerende artiesten. Die criteria zijn:

  • 1. van het werk van de desbetreffende d.j. worden opnames gemaakt in een professionele studio en die opnames worden uitgebracht op plaat of c.d.;

  • 2. over het werk van de d.j. en diens artistieke kwaliteiten verschijnen artikelen in gerenommeerde vakbladen, die zijn geschreven door collega’s of vakgenoten;

  • 3. de d.j.’s treden niet op in reguliere discotheken, maar worden nagenoeg geheel (d.w.z. voor 90% of meer) gecontracteerd door organisatoren (poppodia) die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Poppodia (NVP) te Amsterdam.

Gebleken is dat het derde criterium niet langer aansluiting heeft op de praktijk. In verband hiermee heb ik besloten het criterium te laten vervallen. Vanaf 1 december 2000 dient met het vorenstaande rekening te worden gehouden.

Terug naar begin van de pagina