Besluit beheer en schadebestrijding dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2012.
Geldend van 01-02-2012 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 01-02-2012

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit beheer en schadebestrijding dieren
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-02-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Intrekking-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384 Alg. 1
12-05-2006 Wijziging 26-01-2006 Stb. 2006, 42 07-04-2006 Stb. 2006, 236 Inwtr. 2
01-04-2006 Wijziging 26-01-2006 Stb. 2006, 42 26-01-2006 Stb. 2006, 42
01-04-2004 Wijziging 16-01-2004 Stb. 2004, 29 23-03-2004 Stb. 2004, 134
01-04-2002 Nieuwe-regeling 28-11-2000 Stb. 2000, 521 12-12-2001 Stb. 2001, 656

Opmerkingen

  1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Flora- en Faunawet (verruiming mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding beschermde inheemse diersoorten) (Stb. 2006/236) in werking treedt.2)
Naar boven