Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geldend van 01-10-2017 t/m 04-12-2017

Besluit van 27 november 2000, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, No. W 13.00.0376/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 1 Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet, bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen bestuurlijke boete, dan wel bepaalt de in kolom III opgenomen aanduiding «x» dat ter zake van die overtreding een omzetgerelateerde bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

  • 2 De omzetgerelateerde boete bedoeld in het eerste lid is gelijk aan één procent van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding met een maximum gelijk aan het bedrag van een geldboete van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht indien de in de overtreding genoemde gedraging opzettelijk is verricht dan wel een half procent indien de in de overtreding genoemde gedraging met grove schuld is verricht.

Artikel 3

  • 1 Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan 50 of minder werknemers telde.

  • 2 Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan meer dan 50 werknemers telde.

  • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de in kolom III opgenomen omzetgerelateerde boete worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon met een omzet van ten minste tien miljoen euro in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding.

  • 4 Het in kolommen I en II opgenomen bedrag van de bestuurlijke boete, alsmede de in kolom III opgenomen omzetgerelateerde boete, kan worden verhoogd indien de natuurlijke of rechtspersoon aan die de overtreding kan worden toegerekend, voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden en de ernst van de overtreding, de mate waarin de natuurlijke of rechtspersoon de overtreding kan worden verweten of de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden, daartoe aanleiding geven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage

Inhoud

A

Overtredingen Warenwet

B

Overtredingen van Warenwetbesluiten met algemene werking

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

B-2

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

C

Overtredingen van Warenwetbesluiten en -regelingen betrekking hebbend op niet-levensmiddelen

 

Verpakking en aanduiding

C-1

Warenwetbesluit drukverpakkingen

C-2

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

C-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

C-4

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

C-5

Warenwetbesluit textielproducten

C-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

C-7

[Red: vervallen]

 

Producten

C-8

Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-9

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-10

Besluit gastoestellen

C-11

[Red: vervallen]

C-12

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

C-13

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

C-14

[Red: vervallen]

C-15

[Red: vervallen]

C-16

[Red: vervallen]

C-17

Warenwetbesluit benzine

C-18

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

C-19

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

C-20

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

C-21

Warenwetregeling formaldehyde in textiel

C-22

Warenwetbesluit imitatieproducten

C-23

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen

C-24

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

C-25

[Red: vervallen]

C-26

Warenbesluit machines

C-27

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

C-28

[Red: vervallen]

C-29

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

C-30

Warenwetbesluit Speelgoed

C-31

Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed

C-32

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen welke ftalaten bevatten

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen welke ftalaten bevatten

C-34

[Red: vervallen]

C-35

Warenwetbesluit containers

C-36

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

C-37

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

C-38

Warenwetbesluit liften 2016

C-39

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

C-40

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

C-41

Warenwetregeling drukapparatuur

C-42

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

C-43

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

C-44

Warenwetregeling kinderveiligheid aanstekers

C-45

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

C-46

Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret

C-47

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

C-48

Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

D

Overtredingen van Warenwetbesluiten en -regelingen betrekking hebbend op levensmiddelen

 

Verpakking en aanduiding

D-1

Voorwaarden gebruik aanduidingen «ongezouten» en« voor natriumarm dieet» voor boter

D-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

D-3

[Red: vervallen]

D-4

(vervallen)

D-5

[Red: (vervallen)]

D-6

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

D-7

[Red: (vervallen)]

 

Invoer

D-9

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

D-10

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

D-11

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

D-12

Warenwetregeling Veterinaire controles

D-13

Warenwetregeling Invoer eiprodukten uit derde landen

D-14

Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

D-15

[Red: vervallen]

 

Producten

D-16

[Red: vervallen]

D-17

Warenwetbesluit Meel en brood

D-18

[Red: vervallen]

D-19

[Red: vervallen]

D-20

[Red: vervallen]

D-21

Warenwetbesluit Eiwitproducten

D-22

Warenwetbesluit Frisdranken

D-23

Warenwetbesluit honing

D-24

[Red: vervallen]

D-25

[Red: vervallen]

D-26

[Red: vervallen]

D-27

Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007

D-28

Warenwetregeling Babyvoeding

D-29

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

D-30

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

D-31

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

D-32

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

D-33

[Red: vervallen]

D-34

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

D-35

Warenwetbesluit suikers

D-36

[Red: vervallen]

D-37

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

D-38

Warenwetbesluit Verpakte waters

D-39

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

D-40

[Red: vervallen]

D-41

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

D-42

[Red: vervallen]

D-43

Warenwetbesluit Zuivel

D-44

[Red: vervallen]

D-45

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

D-46

Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016

D-47

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

 

Toevoegingen

D-48

[Red: vervallen]

D-49

Regeling geur- en smaakstoffen

D-50

[Red: vervallen]

D-51

[Red: vervallen]

D-52

[Red: vervallen]

D-53

[Red: vervallen]

D-54

[Red: vervallen]

D-55

[Red: vervallen]

D-56

[Red: vervallen]

D-57

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

D-58

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

D-59

[Red: vervallen]

D-60

[Red: vervallen]

D-61

[Red: vervallen]

D-62

[Red: vervallen]

 

Productie

D-63

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

D-64

[Red: vervallen]

D-65

Warenwetregeling Extractiemiddelen

D-66

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

D-67

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

D-68

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

D-69

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

D-70

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

D-71

Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

D-72

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

D-73

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

D-74

Warenwetbesluit voedingssupplementen

D-75

Warenwetregeling voedingssupplementen

D-76

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

 

Toevoegingen

D-77

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

D-78

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

D-79

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

D-80

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

D-81

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

D-82

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

D-83

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

D-84

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

     

I

II

III

A

Warenwet

     

A-1.1

art. 18 sub a

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-1.2

art. 18 sub b

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-2.1

art. 19 lid 1

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-2.3

art. 19 lid 2

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-3.1

art. 20 lid 1

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-3.2

art. 20 lid 2

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-3.4

art. 20 lid 3

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-4.1

art. 21b, lid 1

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-4.2

art. 21b, lid 3

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-5.1

art. 24, lid 1

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-5.2

art. 24, lid 5

€ 795,–

€ 1.590,–

x

A-6.1

art. 32c

€ 795,–

€ 1.590,–

 

B

       

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

     

B-1.1.1

art. 2, lid 1, sub a, jo art. 2a, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

x

B-1.1.2

art. 2, lid 1, sub b, jo art. 2a, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

x

B-1.1.3

art. 2, lid 3, jo. art. 2a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

x

B-1.2.1

art. 2a, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

x

B-1.2.2

art. 2a, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

x

B-2

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

     

B-2.1

art. 2 lid 1 jo art. 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

B-2.2

art. 2 lid 1 jo art. 11

€ 525,–

€ 1.050,–

 

B-2.3

art. 2 lid 2 jo. art. 12

€ 525,–

€ 1.050,–

 

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

     

B-3.1

art. 1a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C

         

C-1

Warenwetbesluit drukverpakkingen

     

C-1.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.2.1a

art. 2 lid 2 jo art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.2.2

art. 2 lid 2 jo art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.2.2a

art. 2 lid 2art. 4 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.2.3

art. 2 lid 2art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.1

art. 2 lid 3art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

     

C-1.3.3

art. 2 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.4

art. 2 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.5

art. 2 lid 3

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.6

art. 2 lid 3

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.7

art. 2 lid 3

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.8

art. 2 lid 3

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.9

art. 2 lid 3

art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.10

art. 2 lid 3

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.11

art. 2 lid 3

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.12

art. 2 lid 3

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.13

art. 2 lid 3

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-1.3.14

art. 2 lid 3

art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-2

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

     
 

>>C-1.3.3 e.v.

       

C-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

     

C-3.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-3.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-3.1.3

art. 2 lid 1art. 5

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-3.2.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-3.2.2

art. 2 lid 3art. 6 lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-4

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

     

C-4.1

art. II lid 2 j°

art. 2 sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.2

art. II lid 2 j°

art. 2 sub b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.3

art. II lid 2 j°

art. 2 sub c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.4

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.5

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.6

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.7

art. II lid 2 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.8

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.9

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-4.10

art. II lid 2 j°

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5

Warenwetbesluit textielproducten

     

C-5.1

art. 2, onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.2

art. 2, onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.3

art. 2, onder c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.4

art. 2, onder d

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.5

art. 2, onder e

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.6

art. 2, onder f

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.7

art. 2, onder g

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.8

art. 2, onder h

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.9

art. 2, onder i

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.10

art. 2, onder j

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.11

art. 2, onder k

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-5.12

art. 2, onder l

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

     

C-6.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Besluit draagbaarklimmaterieel (Warenwet)

     

C-8.1.1

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

     

C-8.1.2

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.3

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.4

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.5

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.6

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.7

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.8

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.9

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.10

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.1.11

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.2.1

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.2.2

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-8.2.3

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-9

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

     
 

>>C-8.1.2 e.v.

     

C-10

Warenwetbesluit gastoestellen

     

C-10.1.1

art. 2, lid 1art. 3, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.1.2

art. 2, lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.1

art. 2 lid 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.2

art. 2 lid 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.4

art. 2 lid 2art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.5

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.6

art. 2 lid 2art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.7

art. 2 lid 2art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.8

art. 2 lid 2art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.9

art. 2 lid 2art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.2.10

art. 2 lid 2art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.3.11

art. 2 lid 2art. 6, lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.4.12

art. 2 lid 2 j o art. 6, lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-10.3.13

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C10.3.14

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-12

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

     

C-12.1

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-12.2

art. II lid 2 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-13

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

     

C-13.1

art. 2

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-17

Warenwetbesluit benzine

     

C-17.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-17.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 1b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.1.4

art. 2 lid 1 jo art. 6a lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-17.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-17.2.2

art. 2 lid 2art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-17.2.3

art. 2 lid 2art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-17.2.4

art. 2 lid 2art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-18

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

     

C-18.1

art. 2 j° art. 3 lid 1

 

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-18.2

art. 2 j° art. 3 lid 2 j°

art. 1

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-18.3

art. 2 j° art. 3 lid 3

 

€ 795,–

€ 1590,–

 

C-19

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

     
 

>> C-18.1 ev.

     

C-20

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

     

C-20.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.1.2

art. 2 lid 1art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.1.3

art. 2 lid 1 j° art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.1.4

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.1.5

art. 2 lid 1art. 6

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.1

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.2

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.3

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.4

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.5

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.6

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.7

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.8

art. 2 lid 2 j° art. 6

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.2.9

art. 2 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-20.3.1

art. 2 lid 3 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 
         

C-21

Warenwetregeling formaldehyde in textiel

     

C-21.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-21.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-21.2.1

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-22

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

     

C-22.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-23

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen

     

C-23.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-23.1.2

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-23.2

art. 2 lid 2 jo art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

     

C-24.1

art. 2, lid 1, onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.2

art. 2, lid 1, onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.3

art. 2, lid 1, onder c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.4

art. 2, lid 1, onder d

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.5

art. 2, lid 1, onder e

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.6

art. 2, lid 1, onder f

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.7

art. 2, lid 1, onder g

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.8

art. 2, lid 1, onder h

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.9

art. 2, lid 1, onder i

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.10

art. 2, lid 1, onder j

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.11

art. 2, lid 1, onder k

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.12

art. 2, lid 1, onder l

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.13

art. 2, lid 1, onder m

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.14

art. 2, lid 1, onder n

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.15

art. 2, lid 1, onder o

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.16

art. 2, lid 1, onder p

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.17

art. 2, lid 1, onder q

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.18

art. 2, lid 1, onder r

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.19

art. 2, lid 1, onder s

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.20

art. 2, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-24.21

art. 2, lid 3

€ 525

€ 1.050

 

C-26

Warenwetbesluit machines

     

C-26

Warenwetbesluit machines

I

II

 

C-26.1.1

Art. 2, lid 1, j° art. 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.1.2

Art. 2, lid 1, j° art. 3a, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-26.2.1

Art. 2, lid 2, j° art. 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.2

Art. 2, lid 2, j° art. 3a, lid 1, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.3

Art. 2, lid 2, j° art. 3c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.4

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.5

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.6

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.7

Art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.8

Art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.2.9

Art. 2, lid 2, j° art. 6c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.1

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.2

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.3

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.4

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.5

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.6

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.3.7

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.4.1

Art. 2, lid 5, j° art. 6d, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-26.4.2

Art. 2, lid 5, j° art. 6fa, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-26.4.3

Art. 2, lid 5, j° art. 6fa, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-26.5.3

Art. 2, lid 6, j° art. 6fa, lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

C–26.5.1

Art. 2, lid 6, j° art. 6f, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-26.5.2

Art. 2, lid 6, j° art. 6f, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-26.6.1

Art. 2 lid 7

€ 525,–

   

C-27

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

     

C-27.1

art. 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-27.2

art. 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

I

II

 
   

C-29.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.3

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.4

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.5

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.7

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 5, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.8

art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.9

art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-29.2.10

art. 2, lid 2, j° art. 6c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30

Warenwetbesluit speelgoed 2011

     

C-30.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.1.3

art. 2 lid 1 j° art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.1.4

art. 2 lid 1 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.1.5

art. 2 lid 1 j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.1

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.2

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.3

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.4

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.5

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.6

art. 2 lid 2 j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.7

art. 2 lid 2 j° art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.8

art. 2 lid 2 j° art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.2.9

art. 2 lid 2 j° art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-30.3.1

art. 2 lid 3 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-32

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen

     

C-32.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinder verzorgingsartikelenen welke ftalaten bevatten

     

C-33.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35

Warenwetbesluit containers

     

C-35.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 12, lid 2 jo lid 1,

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.3

art. 2, lid 2, j° art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.4

art. 2, lid 2, j° art. 13a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.5

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.6

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.2.7

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.1

art. 2, lid 3, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.2

art. 2, lid 3, j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.3

art. 2, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.4

art. 2, lid 3, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.5

art. 2, lid 3, j° art. 9a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.6

art. 2, lid 3, j° art. 11, lid 2 j° lid 1,

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.3.7

art. 2, lid 3, j° art. 13c

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-35.4.1

art. 2, lid 4, j° art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-36

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

     

C-36.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.3

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.4

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.5

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.6

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.7

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.8

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.9

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.1.10

art. 2, lid 1, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 8

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.3.1

art. 2, lid 3, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.3.2

art. 2, lid 3, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-36.3.3

art. 2, lid 3, j° art. 9, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C- 36.4.1

art. 2, lid 4, j° art. 16, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C- 36.4.2

art. 2, lid 4, j° art. 16, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C- 36.4.3

art. 2 lid 4, j° art. 16, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

     

C-37.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.3

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.4

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.5

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.6

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.7

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.8

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.9

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.1.10

art. 2, lid 1, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.3.1

art. 2, lid 3, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.3.2

art. 2, lid 3, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-37.3.3

art. 2, lid 3, j° art. 9, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38

Warenwetbesluit liften 2016

     

C-38.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.3

art. 2, lid 1, j° art. 3, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.4

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.5

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.6

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.7

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.8

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.1.9

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.1

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.2

art. 2, lid 1, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.3

art. 2, lid 1, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.4

art. 2, lid 1, j° art. 8

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.5

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.6

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.7

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.8

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 4,

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.9

art. 2 lid 1, j° art. 18, lid 4 j° lid 8

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.2.10

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 5

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.1

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 5 j° lid 8

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.2

art. 2, lid 1, j° art. 18, lid 7

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.3

art. 2, lid 1, j° art. 22, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.4

art. 2, lid 1, j° art. 22, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.5

art. 2, lid 1, j° art. 23

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.6

art. 2, lid 1, j° art. 24, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.7

art. 2, lid 1, j° art. 24, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.8

art. 2, lid 1, j° art. 25, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.3.9

art. 2, lid 1, j° art. 25, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.4.1

art. 2, lid 2, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.4.2

art. 2, lid 2, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.5.1

art. 2 lid 3, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.5.2

art. 2 lid 3, j° art. 10, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.5.3

art. 2 lid 3, j° art. 10, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.5.4

art. 2 lid 3, j° art. 10, lid 4

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.6.1

art. 2, lid 4, j° art. 16

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.6.2

art. 2, lid 4, j° art. 21, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.6.3

art. 2, lid 4, j° art. 21, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-38.6.4

art. 2, lid 4, j° art. 21, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-39

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

     

C-39.1

art. 3a jo art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.2

art. 3a jo art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.3.1

art. 3a jo art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.3.2

art. 3a jo art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.3.3

art. 3a jo art. 7, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.4.4

art. 3a jo art. 8, lid 1

€ 525

€ 1.050

 

C-39.5

art. 3a jo art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.6.1

art. 3a jo art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.6.2

art. 3a jo art. 13, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.7.1

art. 3a jo. art. 14, eerste lid

€ 525

€ 1.050

 

C-39.7.2

art. 3a jo. art. 14, tweede lid

€ 525

€ 1.050

 

C-39.7.3

Art. 3a jo. art. 14a

€ 525

€ 1.050

 

C-39.8

art. 3a jo art. 15, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.9

art. 3a jo art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.10.1

art. 3a jo art. 17, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.10.2

art. 3a jo art. 17, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.11

art. 3a jo art. 18

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.12.1

art. 3a jo art. 20, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.12.2

art. 3a jo art. 20, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-39.13

art. 3a jo art. 25

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-40

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

     

C-40.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.3

art. 2, lid 1, j° art. 4, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.4

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.5

art. 2, lid 1, j° art. 5, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.6

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.7

art. 2, lid 1, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.8

art. 2, lid 1, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.9

art. 2, lid 1, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.10

art. 2, lid 1, j° art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.11

art. 2, lid 1, j° art. 19, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.12

art. 2, lid 1, j° art. 19, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.13

art. 2, lid 1, j° art. 20, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.14

art. 2, lid 1, j° art. 20, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.15

art. 2, lid 1, j° art. 20, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.16

art. 2, lid 1, j° art. 21, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.17

art. 2, lid 1, j° art. 21, lid 13

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.18

art. 2, lid 1, j° art. 22, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.19

art. 2, lid 1, j° art. 22, lid 11

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.20

art. 2, lid 1, j° art. 25, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.21

art. 2, lid 1, j° art. 25, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.1.22

art. 2, lid 1, j° art. 25, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.3.1

art. 2, lid 3, j° art. 10, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.3.2

art. 2, lid 3, j° art. 10, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.3.3

art. 2, lid 3, j° art. 10, lid 4

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.3.4

art. 2, lid 3, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.4.1

art. 2, lid 4, j° art. 18

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.4.2

art. 2, lid 4, j° art. 23, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.4.3

art. 2, lid 4, j° art. 23, lid 12

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.4.4

art. 2, lid 4, j° art. 24, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-40.4.5

art. 2, lid 4, j° art. 24, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-41

Warenwetregeling drukapparatuur

     

C-41.6.1 e.v.

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-42

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

     

C-42.1.1

art. 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-42.1.2

art. 2, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-42.1.3

art. 2, j° art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-43

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

     

C-43.1.1

art. 2, joart. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-43.1.2

art. 2, joart. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-43.1.3

art. 2, joart. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-43.1.4

art. 2, joart. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

C-45

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

     

C-45.1.1

art. 2 jo. art. 3

€ 1590

€ 2100

 

C-45.2.1

art. 2 jo. art. 4 lid 1

€ 1590

€ 2100

 

C-45.2.2

art. 2 jo. art. 4 lid 2

€ 1590

€ 2100

 

C-46

Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret

     

C-46.1.1

Artikel 2artikel 3, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.1.2

Artikel 2artikel 3, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.1.3

Artikel 2artikel 3, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.1.4

Artikel 2artikel 4, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.1.5

Artikel 2artikel 4, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.1.6

Artikel 2artikel 4, lid 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.1.1

Artikel 2artikel 5, lid 1, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.1.2

Artikel 2artikel 5, lid 1, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.1.3

Artikel 2artikel 5, lid 1, onder c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.1.4

Artikel 2artikel 5, lid 1, onder d

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.2.1

Artikel 2artikel 5, lid 2, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.2.2

Artikel 2artikel 5, lid 2, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.2.3

Artikel 2artikel 5, lid 2, onder c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.2.2.4

Artikel 2artikel 5, lid 2, onder d

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C.46.2.2.5

Artikel 2artikel 5, lid 2, onder e

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.3.1

Artikel 2artikel 6, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.3.2

Artikel 2artikel 6, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.3.3

Artikel 2artikel 6, onder c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.3.4

Artikel 2artikel 6, onder d

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.3.5

Artikel 2artikel 6, onder e

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.4.1

Artikel 2artikel 7, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.4.2

Artikel 2artikel 7, lid 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.4.3.1

Artikel 2artikel 7, lid 3, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.4.3.2

Artikel 2artikel 7, lid 3, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.4.3.3

Artikel 2artikel 7, lid 3, onder c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.5.1

Artikel 2artikel 8, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.5.2.1

Artikel 2artikel 8, lid 2, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.5.2.2

Artikel 2artikel 8, lid 2, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.5.2.3

Artikel 2artikel 8, lid 2, onder c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.5.2.4

Artikel 2artikel 8, lid 2, onder d

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.5.2.5

Artikel 2artikel 8, lid 2, onder e

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.6.1

Artikel 2artikel 9, lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.6.2

Artikel 2artikel 9, lid 2, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-46.6.3

Artikel 2artikel 9, lid 2, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-47

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

     

C-47.1

Art. 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-47.2

Art. 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-47.3

Art. 4, onder a

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.4

Art. 4, onder b

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.5

Art. 4, onder c

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.6

Art. 4, onder d

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.7

Art. 4, onder e

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.8

Art. 4, onder f

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.9

Art. 4, onder g

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-47.10

Art. 4, onder h

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C.-47.11

Art. 4, onder i

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C.-47.12

Art. 4, onder j

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-48

Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

     

C-48.1

Art. 2

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-48.2

Art. 3

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-48.3

Art. 4

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-48.4

Art. 5, lid 1

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-48.5

Art. 5, lid 2

€ 795,–

€ 1.590,–

 

C-48.6

Art. 5, lid 3

€ 795,–

€ 1.590,–

 

D

         

D-1

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Voorwaarden gebruik aanduidingen «ongezouten» en «voor natriumarm dieet» voor boter

     

D-1.1.1

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-1.1.2

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 
     

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

     

D-2.1.1

art. 2 lid 1

art. 3 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.1.2

art. 2 lid 1

art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.1.3

art. 2 lid 1

art. 5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.2.1

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.2.2

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.2.3

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.3.1

art. 2 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-2.4.1

art. 2 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

 
 

>>D-2.1.1 e.v.

     

D-5

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

     

D-5.1.1

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.1.2

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.1.3

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.1.4

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.2.1

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.2.2

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.2.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.2.4

art. 2 lid 1art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.2.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.3.1

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.4.1

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.4.2

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.4.3

art. 2 lid 1art. 7 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.4.4

art. 2 lid 1art. 7 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.4a.1

art. 2art. 9a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.5.1

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.6.1

art. 2 lid 1art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.7.1

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.8.1

art. 2 lid 1art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.9.1

art. 2 lid 1art. 14 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.9.2

art. 2 lid 1art. 14 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.10.1

art. 2 lid 1art. 16 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.10.2

art. 2 lid 1art. 16 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.10.3

art. 2 lid 1art. 16 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.10.4

art. 2 lid 1art. 16 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.11.1

art. 2 lid 1art. 17 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.11.2

art. 2 lid 1art. 17 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12.1

art. 2 lid 1art. 18

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.1

art. 2 j°. art. 19

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.2

art. 2 j°. art. 20

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.3

art. 2 j°. art. 21 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.4

art. 2 j°. art. 21a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.5

art. 2 j°. art. 21a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.6

art. 2 j°. art. 22a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.12a.7

art. 2 j°. art. 22b lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.13.1

art. 2 lid 1art. 23

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.14.1

art. 2 lid 1art. 24 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.14.2

art. 2 lid 1art. 24 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.15.1

art. 2 lid 1art. 25 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.15.2

art. 2 lid 1art. 25 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.16.1

art. 2 lid 1art. 26

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.17.1

art. 2 lid 1art. 27

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.18.1

art. 2 lid 1art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.19.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.19.2

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5-19.3

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-5.19.4

artikel 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-6

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

     

D-6.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-6.2

art. 2art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-6.3

art. 2art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-6.4

art. 2art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-6.5

art. 2art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-6.6

art. 2art. 7a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.7

art. 2art. 7b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.8

art. 2art. 7c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.9

art. 2art. 7d

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.10

art. 2art. 7e

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.11

art. 2art. 7f

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.12

art. 2art. 7g

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.13

art. 2art. 7h

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.14

art. 2art. 7i

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.15

art. 2art. 7j

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.16

art. 2art. 7k

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.17

art. 2art. 7l

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.18

art. 2art. 7m

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7

Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

     

D-7.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.3

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.4

art. 2 lid 1art. 3 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.5

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.6

art. 2 lid 1 j° art. 51

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.7

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.8

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.10

art. 2 lid 1art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.11

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-7.12

art. 2 lid 3 jo. art. 11a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

     

D-9.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

     

D-9.2.1

art. 2 lid 1art. 4

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.2

art. 2 lid 1art. 4

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.3

art. 2 lid 1art. 4

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.4

art. 2 lid 1art. 4

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.5

art. 2 lid 1art. 4

art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.6

art. 2 lid 1art. 4

art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.7

art. 2 lid 1art. 4

art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.8

art. 2 lid 1art. 4

art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.2.9

art. 2 lid 1art. 4

art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-9.3.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-10

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

     
 

>>D-9.2.1 e.v.

     

D-11

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

     

D-11.1.1

art. 2 lid 1 jo.

       
 

art. 4 onder a jo.

art. 2

€ 795,–,-

€ 1590,–,-

 

D-11.1.2

art. 2 lid 1 jo.

       
 

art. 4 onder a jo.

art.3

€ 795,–,-

€ 1590,–,-

 
   

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

     

D-11.1.3

art. 2, lid 2, jo art. 4, onder a, jo

art. 2

€ 795,–

€ 1590,–

 

D-11.1.4

art. 2, lid 4

 

€ 795,–

€ 1590,–

 

D-11.2.1

art. 2 lid 1 jo.

       
 

art. 4 onder b jo.

art. 2

€ 795,–,-

€ 1590,–,-

 
   

Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

     

D-11.3.1

art. 2 lid 2 jo. art. 4 onder c jo.

art. 2 lid 2

€ 795,–

€ 1590,–

 

D-11.3.2

art. 2 lid 3 jo. art. 4 onder c jo.

art. 2 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

 
           

D-12

Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

>> D-11.1.1 e.v.

     
         

D-13

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

>> D-11.2.1

     
         

D-14

Warenwetregeling invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002

>> D-11.3.1 en D-11.3.2

     

D-17

Warenwetbesluit Meel en brood

     

D-17.1.0

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-17.1.1

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.1.2

art. 2 lid 1art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.1.3

art. 2 lid 1art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.1.4

art. 2 lid 1art. 6a lid 1

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-17.2.1

art. 2 lid 2art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.2

art. 2 lid 2art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.3

art. 2 lid 2art. 7 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.4

art. 2 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.5

art. 2 lid 2art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.6

art. 2 lid 2art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.7

art. 2 lid 2art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.8

art. 2 lid 2art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.9

art. 2 lid 2art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.11

art. 2 lid 2art. 15

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-17.2.13

art. 2 lid 2art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-21

Warenwetbesluit Eiwitproducten

     

D-21.1.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-21.1.2

art. 2art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-21.1.3

art. 2art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-22

Warenwetbesluit Frisdranken

     

D-22.2.1

art. 2 lid 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-22.2.2

art. 2 lid 2art. 3art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-22.3.1

art. 2 lid 3art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23

Warenwetbesluit honing

     

D-23.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.3

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.4

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.6

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.7

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.8

art. 2 lid 1art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.9

art. 2 lid 1art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.10

art. 2 lid 1art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.11

art. 2 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.12

art. 2 lid 2art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.13

art. 2 lid 2art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.14

art. 2 lid 2art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.15

art. 2 lid 2art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.16

art. 2 lid 2art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.17

art. 2 lid 2art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.18

art. 2 lid 2art. 13 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.19

art. 2 lid 2art. 13 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.20

art. 2 lid 2art. 13 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.21

art. 2 lid 2art. 13 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.22

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-23.23

art. 2 lid 4art. 15 lid 1, onder d

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-27

Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007

     
 

>> D-26.5 t/m D-26.7.

     

D-28

Warenwetregeling Babyvoeding

     
 

>>D-26.8.1 e.v.

     

D-29

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

     
 

>>D-26.10.1 e.v.

     

D-30

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

     
 

>>D-26.12.1 e.v.

     

D-31

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

     

D-31.1

art. 2

€ 525,–

€ 1.050,–

x

D-32

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

     

D-32.1.1

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-32.1.2.

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-32.2.1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-34

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

     

D-34.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35

Warenwetbesluit suikers

     

D-35.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.4

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.5

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.6

art. 2 lid 1art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.7

art. 2 lid 1art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.8

art. 2 lid 1art. 9 lid 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.9

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.10

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

     
 

art. 9 lid 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.11

art. 2 lid 1art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.12

art. 2 lid 1art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.1.13

art. 2 lid 1art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.2.1

art. 2 lid 2art. 14 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.2.2

art. 2 lid 2art. 14 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35. 3.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.3.2

art. 2 lid 3art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.3.3

art. 2 lid 3art. 8 lid 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.3.4

art. 2 lid 3art. 8 lid 2 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.3.5

art. 2 lid 3art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-35.3.6

art. 2 lid 3art. 10 lid 2

     
 

art. 9 lid 2 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-37

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

     

D-37.1.1

art. 2 lid 1art. 3 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.2

art. 2 lid 1art. 3 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.3

art. 2 lid 1art. 3 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.4

art. 2 lid 1art. 3 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.5

art. 2 lid 1art. 3 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.6

art. 2 lid 1art. 4 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.7

art. 2 lid 1art. 4 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.8

art. 2 lid 1art. 4 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.9

art. 2 lid 1art. 4 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.10

art. 2 lid 1art. 4 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.11

art. 2 lid 1art. 5 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.12

art. 2 lid 1art. 5 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.13

art. 2 lid 1art. 5 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.14

art. 2 lid 1art. 5 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.15

art. 2 lid 1art. 5 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.16

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.17

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.18

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.19

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.20

art. 2 lid 1art. 8 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.21

art. 2 lid 1art. 8 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.22

art. 2 lid 1art. 8 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.23

art. 2 lid 1art. 8 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.24

art. 2 lid 1art. 8 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.25

art. 2 lid 1art. 8 onder f

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.26

art. 2 lid 1art. 8 onder g

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.27

art. 2 lid 1art. 8 onder h

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.28

art. 2 lid 1art. 8 onder i

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.29

art. 2 lid 1art. 9

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.30

art. 2 lid 1art. 10

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.31

art. 2 lid 1art. 11

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.32

art. 2 lid 1art. 12

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.33

art. 2 lid 1art. 13

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.34

art. 2 lid 1art. 14

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.35

art. 2 lid 1art. 15

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.36

art. 2 lid 1art. 16

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.37

art. 2 lid 1art. 17

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.38

art. 2 lid 1art. 18

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.39

art. 2 lid 1art. 19

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.1.40

art. 2 lid 1art. 20

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.2

art. 2 lid 2art. 21

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.3.1

art. 2 lid 3art. 22 lid 1 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.3.2

art. 2 lid 3art. 22 lid 1 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.3.3

art. 2 lid 3art. 22 lid 3

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-37.3.4

art. 2 lid 3art. 23

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-38

Warenwetbesluit Verpakte waters

     

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

 

I

II

 

D-38.1.1

art. 2 lid 1 jo. art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.1.2

art. 2 lid 1 jo. art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.1.3

art. 2 lid 1 jo. art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.1.4

art. 2 lid 1 jo. art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.1.5

art. 2 lid 1 jo. art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.1.6

art. 2 lid 1 jo. art. 14 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.1.7

art. 2 lid 1 jo. art. 14 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.2.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.3.1

art. 2 lid 3 jo. art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.3.2

art. 2 lid 3 jo. art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.3.3

art. 2 lid 3 jo. art. 8 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.4.1

art. 2 lid 4 jo. art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.4.2

art. 2 lid 4 jo. art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.4.3

art. 2 lid 4 jo. art. 10 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.5.1

art. 2 lid 5 jo. art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.5.2

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.5.3

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.5.4

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.5.5

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.6.1

art. 2 lid 7 jo. art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.6.2

art. 2 lid 7 jo. art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.7.1

art. 2 lid 8 jo. art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.7.2

art. 2 lid 8 jo. art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-38.8.1

art. 2 lid 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-39

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

Warenwetregeling Visserijprodukten, tweekleppige weekdieren, slakken en kikkerbillen

     

D-39.0.0

art. 2 lid 1art. 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-39.1.60

art. 2 lid 6art. 8 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-39.1.61

art. 2 lid 6art. 8 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-39.1.62

art. 2 lid 11

 

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 

D-41

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

     

D-41.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.1.1a

art. 2 lid 1art. 3a

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.1.1b

art. 2 lid 1art. 3b

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.1.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.2.1a

art. 2 lid 7

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 
   

Warenwetregeling Gehakt vlees en vleesbereiding

     

D-41.2.5a

art. 2 lid 2art. 3a

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.3.1

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.4.1

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.1

art. 2 lid 5art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.2

art. 2 lid 5art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.3

art. 2 lid 5art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.4

art. 2 lid 5art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.5

art. 2 lid 5art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.6

art. 2 lid 5art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.5.7

art. 2 lid 5art. 11 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-41.6.1

art. 2 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43

Warenwetbesluit Zuivel

     

D-43.3.4

art. 2 lid 3art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.3.5

art. 2 lid 3art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.3.6

art. 2 lid 3art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.3.7

art. 2 lid 3art. 12a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.3.8

art. 2 lid 3art. 12a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.4

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.5

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.6

art. 2 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.1

art. 2 lid 7art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.2

art. 2 lid 7art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.3

art. 2 lid 7art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.4

art. 2 lid 7art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.5

art. 2 lid 7art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.6

art. 2 lid 7art. 12 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.7

art. 2 lid 7art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.8

art. 2 lid 7art. 14 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.9

art. 2 lid 7art. 14 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.10

art. 2 lid 7art. 15

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.11

art. 2 lid 7art. 16 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.12

art. 2 lid 7art. 16 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.7.13

art. 2 lid 7art. 17

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.8

art. 2 lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.2

art. 2 lid 9art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.3

art. 2 lid 9art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.4

art. 2 lid 9art. 10 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.5

art. 2 lid 9art. 10 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.6

art. 2 lid 9art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.7

art. 2 lid 9art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.8

art. 2 lid 9art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.9

art. 2 lid 9art. 12 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.9.10

art. 2 lid 9art. 13 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.10

art. 2 lid 10

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.11

art. 2 lid 11

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling Zuivelbereiding

     
   

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

     

D-43.16.1

art. 2 lid 4

art. 3 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.16.2

art. 2 lid 4

art. 3 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.16.3

art. 2 lid 4

art. 3 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.1

art. 2 lid 7

art. 4 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.2

art. 2 lid 7

art. 4 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.3

art. 2 lid 7

art. 4 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.4

art. 2 lid 7

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.5

art. 2 lid 7

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.6

art. 2 lid 7

art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.7

art. 2 lid 7

art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.8

art. 2 lid 7

art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.9

art. 2 lid 7

art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.10

art. 2 lid 7

art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.11

art. 2 lid 7

art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.12

art. 2 lid 7

art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.17.13

art. 2 lid 7

art. 14

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.18.1

art. 2 lid 9

art. 15 lid 1 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.18.2

art. 2 lid 9

art. 15 lid 1 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.18.3

art. 2 lid 9

art. 16 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.18.4

art. 2 lid 9

art. 16 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016

     

D-43.19.1

art. 2 lid 3 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-43.19.2

art. 2 lid 7 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-43.19.3

art. 2 lid 8 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-43.20

art. 2 lid 3 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-43.21

art. 2 lid 9 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1.050,–

 
   

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkings- middelen

     

D-43.22.1

art. 2 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.22.2

art. 2 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.22.3

art. 2 lid 3

art. 2a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-43.22.4

art. 2 lid 3

art. 2a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-45

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

     
 

>>D-43.16.1 e.v.

     

D-46

Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016

     
 

>>D-43.19.1 e.v.

     

D-47

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

     
 

>>D-43.22.1 e.v.

     

D-49

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

     

D-49.1

art. II lid 2 j°

art. 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-49.1.1

art. II lid 2 j°

art. 1a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-49.2

art. II lid 2 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-49.3

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-57

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

     

D-57.1

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-57.2

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-57.3.1

art. 2 lid 3art. 3a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-57.3.2

art. 2 lid 3art. 3a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-57.3.3

art. 2 lid 3art. 3a lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-57.4

art. 2 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-58

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

     

D-58.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-58.1.3

art. 2 lid 1art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-58.1.4

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-58.2.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60

Warenwetbesluit Zoetstoffen

     

D-60.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen

     

D-60.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

art. 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.1.3

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.1.4

art. 2 lid 1art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

     

D-60.1.6

art. 2 lid 1art. 4 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.1.7

art. 2 lid 1art. 4 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.2.1

art. 2 lid 2art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.2.2

art. 2 lid 2art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.2.3

art. 2 lid 2art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.2.4

art. 2 lid 2art. 6 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.2.5

art. 2 lid 2art. 6 lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.3.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.4.1

art. 2 lid 4art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.4.2

art. 2 lid 4art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.4.3

art. 2 lid 4art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.4.4

art. 2 lid 4art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-60.5.1

art. 2 lid 5art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-61

Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen

     
 

>>D-61.1.3

     

D-62

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

     
 

>>D-61.1.6 ev.

     

D-63

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

     

D-63.1.4

art. 2, lid 1 jo. art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.5

art. 2 lid 1art. 5a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.6

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.7

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.8

art. 2 lid 1art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.9

art. 2 lid 1art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.10

art. 2 lid 1art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.11

art. 2 lid 1art. 8 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.12

art. 2 lid 1art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.13

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.14

art. 2 lid 1art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.14a

art. 2 lid 1art. 11a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.14b

art. 2, lid 1art. 11b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-63.1.15

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.16

art. 2 lid 1art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.17

art. 2 lid 1art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.18

art. 2 lid 1art. 15 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.1.21

art. 2 lid 1art. 17 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.2.1

art. 2 lid 2art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.2.2

art. 2 lid 2art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.3.1

art. 2 lid 4art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.3.1a

art. 2 lid 4 jo. art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.3.1b

art. 2 lid 5art. 11a lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4.1

art. 2 lid 5art. 15 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4.1a

art. 2 lid 8art. 4a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4.1b

art. 2 lid 8art. 4a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4.1c

art. 2 lid 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4.1d

art. 2 lid 10

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4a.1

art. 2 lid 11

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.4a.2

art. 2 lid 12

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.5.1

art. 2 lid 13

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.5.2

art. 2 lid 14

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.5.3

art. 2 lid 15

€ 525,–,-

€ 1050,–,-

 
   

Warenwetregeling Extractiemiddelen

     

D-63.6.1

art. 2 lid 1

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.6.2

art. 2 lid 1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.6.3

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.6.4

art. 2 lid 6

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.6.5

art. 2 lid 6

art. 4a

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

     

D-63.7.1

art. 2 lid 1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.7.2

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.7.3

art. 2 lid 1

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.7.4

art. 2 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.7.6

art. 2 lid 2

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.7.7

art. 2 lid 5

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.7.8

art. 2 lid 5

art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 
   

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

     

D-63.8.1

art. 2 lid 1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.8.2

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.8.3

art. 2 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.8.5

art. 2 lid 1

art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.8.6

art. 2 lid 1

art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.8.7

art. 2 lid 1

art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 
 

>>D-63.5.1 e.v.

     
         
   

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

     

D-63.9.1

art. 2 lid 1 jo.

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.9.2

art. 2 lid 1 jo

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.9.3

art. 2 lid 3 jo

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-63.9.4

art. 2 lid 3 jo

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-65

Warenwetregeling Extractiemiddelen

     
 

>>D-63.6.1 e.v.

     

D-66

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

     
 

>>D-63.7.1 e.v.

     

D-67

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

     
 

>>D-63.8.1 e.v.

     

D-68

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

     
 

>> D-63.9.1 e.v.

     

D-69

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

     

D-69.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.2

art. 2 lid 1 art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.3

art. 2 lid 1art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.4

art. 2 lid 1art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.6

art. 2 lid 1 art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.7

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.1.8

art. 2 lid 1art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.2.1

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.2.2

art. 2 lid 2art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.3.1

art. 2 lid 3art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.4.1

art. 2 lid 4art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.4.2

art. 2 lid 4art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.4.3

art. 2 lid 4art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.4.4

art. 2 lid 4art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-69.4.5

art. 2 lid 4art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

     

D-70.1.1

art. 2art. 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.2.1

art. 2art. 4 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.3.1

art. 2art. 4 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.4.1

art. 2art. 4 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.5.1

art. 2art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.6.1

art. 2art. 5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.7.1

art. 2art. 5 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.8.1

art. 2art. 6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-70.9.1

art. 2art. 6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71

Warenwetbesluit koffie- en cichorei-extracten

     

D-71.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.1.3

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.1.4

art. 2 lid 1art. 3 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.1.5

art. 2 lid 1art. 3 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.1.6

art. 2 lid 1art. 4 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.1.7

art. 2 lid 1art. 4 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.1

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.2

art. 2 lid 2art.5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.4

art. 2 lid 2art.5 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.5

art. 2 lid 2art.6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.6

art. 2 lid 2art.6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.7

art. 2 lid 2art.6 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.8

art. 2 lid 2art.6 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.9

art. 2 lid 2art.6 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.10

art. 2 lid 2art.6 lid 6

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.11

art. 2 lid 2art.6 lid 7

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.12

art. 2 lid 2art.6 lid 8

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.2.13

art. 2 lid 2art.6 lid 9

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-71.3.1

art. 2 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72

Warenwetbesluit Cacao- en chocolade

     

D-72.1.1

art. 2 lid 1 art. 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.2

art. 2 lid 1art. 6

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.3

art. 2 lid 1art. 7

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.4

art. 2 lid 1art. 8

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.5

art. 2 lid 1art. 9

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.6

art. 2 lid 1art. 10

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.7

art. 2 lid 1art. 11 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.8

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.9

art. 2 lid 1art. 13

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.10

art. 2 lid 1art. 14

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.11

art. 2 lid 1art. 15

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.12

art. 2 lid 1art. 16

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.13

art. 2 lid 1art. 17

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.14

art. 2 lid 1art. 18

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.15

art. 2 lid 1art. 20 onder a

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.16

art. 2 lid 1art. 20 onder b

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.17

art. 2 lid 1art. 20 onder f 1°

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.18

art. 2 lid 1 j° art. 20 onder f 2°

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.1.19

art. 2 lid 1art. 20 onder f 3°

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.1

art. 2 lid 2art. 11 lid 2 sub a

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.2

art. 2 lid 2art. 11 lid 2 sub b

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.3

art. 2 lid 2art. 11 lid 2 sub c

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.4

art. 2 lid 2art. 12 lid 2 sub a

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.5

art. 2 lid 2art. 12 lid 2 sub b

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.6

art. 2 lid 2art. 12 lid 2 sub c

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.7

art. 2 lid 2art. 12 lid 3 sub a

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.2.8

art. 2 lid 2art. 12 lid 3 sub b

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.3.1

art. 2 lid 3art. 19

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.3.2

art. 2 lid 3art. 20 onder c

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.3.3

art. 2 lid 3art. 20 onder d

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-72.3.4

art. 2 lid 3art. 20 onder e

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-73

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

     

D-73.1

art. 2 lid 1 jo. art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-73.2

art. 2 lid 2 jo. art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-73.3

art. 2 lid 3 jo. art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-74

Warenwetbesluit voedingssupplementen

     

D-74.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.1.2

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.2

art. 2 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.3

art. 2 lid 3art. 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.4.1

art. 2 lid 4art. 6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.4.2

art. 2 lid 4art. 6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.4.3

art. 2 lid 4art. 6 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.4.4

art. 2 lid 4art. 7 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.4.5

art. 2 lid 4art. 7 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 
           
 

Warenwetregeling voedingssupplementen

     

D-74.5

art. 2 lid 1art. 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-74.6

art. 2 lid 4art. 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

 
           

D-75

Warenwetregeling voedingssupplementen

 
 

>>D-74.5 en D-74.6

     

D-76

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

 

D-76.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 4.2 van Vo. (EG) 852/2004 j° bijl. II hfdst. I.1 van Vo. (EG) 852/2004

€ 1050,–

€ 2100,–

 

D-76.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 4.2 van Vo. (EG) 852/2004 j° bijl. II hfdst. IX.4 eerste volzin van Vo. (EG) 852/2004

€ 1050,–

€ 2100,–

 

D-76.1.3

art. 2 lid 1 overig

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-76.2

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-76.3

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-76.4.1

art. 2 lid 4 j° art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-76.4.2

art. 2 lid 4 j° art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-77

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

D-77.1

art. 2 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.2

art. 2 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.3

art. 2 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.4

art. 2 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

   

D-77.5.1

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.2

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.3

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.4

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.5

art. 2 lid 5 jo.

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.6

art. 2 lid 5 jo.

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.7

art. 2 lid 5 jo.

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.8

art. 2 lid 5 jo.

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

   

D-77.5.9

art. 2 lid 5 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

   

D-77.5.10

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.11

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.12

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.13

art. 2 lid 5 jo.

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.14

art. 2 lid 5 jo.

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.15

art. 2 lid 5 jo.

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.16

art. 2 lid 5 jo.

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.17

art. 2 lid 5 jo.

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

   

D-77.5.18

art. 2 lid 5 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

   

D-77.5.19

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.20

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

   

D-77.5.21

art. 2 lid 5 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.6

art. 2 lid 6

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-78

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

     
 

>> D-77.5.1 e.v.

     

D-79

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

     
 

>> D-77.5.9

     

D-80

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

     
 

>> D-77.5.10 e.v.

     

D-81

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

     
 

>> D-77.5.18

     

D-82

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

     
 

>> D-77.5.19 en D-77.5.20

     

D-83

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

     
 

>> D-77.5.21.

     

D-84

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

D-84.1.1

art. 2 lid 1 jo. art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.1.2

art. 2 lid 1 jo. art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.1.3

art. 2 lid 1 jo. art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.1.4

art. 2 lid 1 jo. art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.1.5

art. 2 lid 1 jo. art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.1.6

art. 2 lid 1 jo. art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.1.1

art. 2 lid 2 jo. art. 10 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

 

D-84.2.1.2

art. 2 lid 2 jo. art. 10 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.1.3

art. 2 lid 2 jo. art. 10 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.1.4

art. 2 lid 2 jo. art. 10 onder d

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.1.5

art. 2 lid 2 jo. art. 10 onder e

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.1.6

art. 2 lid 2 jo. art. 10 onder f

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.2

art. 2 lid 2 jo. art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.3.1

art. 2 lid 2 jo. art. 14 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.3.2

art. 2 lid 2 jo. art. 14 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.2.3.3

art. 2 lid 2 jo. art. 14 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.3

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.4

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.5

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

x

D-84.6

art. 2 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

x

Terug naar begin van de pagina