Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 27-01-2012 t/m 21-06-2012

Besluit van 27 november 2000, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, No. W 13.00.0376/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet, bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen bestuurlijke boete.

Artikel 3

  • 1 Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan 50 of minder werknemers telde.

  • 2 Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan meer dan 50 werknemers telde.

  • 3 Het in kolommen I en II opgenomen bedrag van de bestuurlijke boete kan worden verhoogd indien de natuurlijke of rechtspersoon aan die de overtreding kan worden toegerekend, voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden en de ernst van de overtreding, de mate waarin de natuurlijke of rechtspersoon de overtreding kan worden verweten of de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden, daartoe aanleiding geven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage

Inhoud

A

Overtredingen Warenwet

B

Overtredingen van Warenwetbesluiten met algemene werking

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

B-2

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet)

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

C

Overtredingen van Warenwetbesluiten en -regelingen betrekking hebbend op niet-levensmiddelen

 

Verpakking en aanduiding

C-1

Warenwetbesluit drukverpakkingen

C-2

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

C-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

C-4

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

C-5

Textielartikelenbesluit (Warenwet)

C-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

C-7

[Red: vervallen]

 

Producten

C-8

Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-9

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-10

Besluit gastoestellen

C-11

Gasslangbesluit (Warenwet)

C-12

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

C-13

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

C-14

[Red: vervallen]

C-15

[Red: vervallen]

C-16

[Red: vervallen]

C-17

Warenwetbesluit benzine

C-18

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

C-19

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

C-20

Warenwetbesluit elektrotechnische produkten

C-21

Warenwetregeling formaldehyde in textiel

C-22

Warenwetbesluit imitatieproducten

C-23

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen

C-24

Warenwetbesluit cosmetische producten

C-25

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

C-26

Warenbesluit machines

C-27

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

C-28

Warenwetbesluit Pentachloorfenol

C-29

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

C-30

Warenwetbesluit Speelgoed

C-31

Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed

C-32

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen welke ftalaten bevatten

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen welke ftalaten bevatten

C-34

Warenwetbesluit schiethamers

C-35

Warenwetbesluit containers

C-36

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

C-37

Warenwetbesluit explosieveilig materieel

C-38

Warenwetbesluit liften

C-39

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

C-40

Warenwetbesluit drukapparatuur

C-41

Warenwetregeling drukapparatuur

C-42

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

C-43

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

C-44

Warenwetregeling kinderveiligheid aanstekers

C-45

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

D

Overtredingen van Warenwetbesluiten en -regelingen betrekking hebbend op levensmiddelen

 

Verpakking en aanduiding

D-1

Voorwaarden gebruik aanduidingen «ongezouten» en« voor natriumarm dieet» voor boter

D-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

D-3

Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet)

D-4

(vervallen)

D-5

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

D-6

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

D-7

Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

 

Invoer

D-9

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

D-10

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

D-11

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

D-12

Warenwetregeling Veterinaire controles

D-13

Warenwetregeling Invoer eiprodukten uit derde landen

D-14

Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

D-15

[Red: vervallen]

 

Producten

D-16

[Red: vervallen]

D-17

Warenwetbesluit Meel en brood

D-18

[Red: vervallen]

D-19

[Red: vervallen]

D-20

[Red: vervallen]

D-21

Warenwetbesluit Eiwitproducten

D-22

Warenwetbesluit Frisdranken

D-23

Warenwetbesluit honing

D-24

[Red: vervallen]

D-25

[Red: vervallen]

D-26

Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding

D-27

Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007

D-28

Warenwetregeling Babyvoeding

D-29

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

D-30

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

D-31

[Red: vervallen]

D-32

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

D-33

[Red: vervallen]

D-34

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

D-35

Warenwetbesluit suikers

D-36

[Red: vervallen]

D-37

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

D-38

Warenwetbesluit Verpakte waters

D-39

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

D-40

[Red: vervallen]

D-41

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

D-42

[Red: vervallen]

D-43

Warenwetbesluit Zuivel

D-44

[Red: vervallen]

D-45

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

D-46

Warenwetregeling Melkeiwitten

D-47

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

 

Toevoegingen

D-48

[Red: vervallen]

D-49

Regeling geur- en smaakstoffen

D-50

[Red: vervallen]

D-51

[Red: vervallen]

D-52

[Red: vervallen]

D-53

[Red: vervallen]

D-54

[Red: vervallen]

D-55

[Red: vervallen]

D-56

[Red: vervallen]

D-57

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

D-58

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

D-59

[Red: vervallen]

D-60

[Red: vervallen]

D-61

[Red: vervallen]

D-62

[Red: vervallen]

 

Productie

D-63

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

D-64

[Red: vervallen]

D-65

Warenwetregeling Extractiemiddelen

D-66

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

D-67

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

D-68

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

D-69

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

D-70

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

D-71

Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

D-72

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

D-73

Warenwetbesluit Vruchtensappen

D-74

Warenwetbesluit voedingssupplementen

D-75

Warenwetregeling voedingssupplementen

D-76

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

 

Toevoegingen

D-77

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

D-78

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

D-79

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

D-80

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

D-81

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

D-82

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

D-83

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

 

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

     

I

II

A

Warenwet

   

A-1.1

art. 18 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

A-1.2

art. 18 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

A-2.1

art. 19 lid 1 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

A-2.2

art. 19 lid 1 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

A-3.1

art. 20 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

A-3.2

art. 20 lid 2 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

A-3.3

art. 20 lid 2 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

A-4.1

art. 21b, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

A-4.2

art. 21b, lid 2

€ 795,–

€ 1590,–

A-4.3

art. 21b, lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

A-4a.1

art. 24, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

A-5.1

art. 27, lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

A-6.1

art. 32c

€ 795,–

€ 1590,–

B

       

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

   

B-1.1.1

art. 2 lid 1 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.1.2

art. 2 lid 1 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.1.3

art. 2 lid 2

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.2.1

art. 2a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-1.2.2

art. 2a lid 2

€ 525,–

€  1050,–

B-1.2.3

art. 2a lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet)

   

B-2.1

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.2

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.3

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.4

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1 j° art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.5

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1 j° art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.6

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 4 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.7

art. II lid 2 j°

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.8

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.9

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.10

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.11

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.12

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.13

art. II lid 2 j°

art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.14

art. II lid 2 j°

art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.15

art. II lid 2 j°

art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.16

art. II lid 2 j°

art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.17

art. II lid 2 j°

art. 14

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.18

art. II lid 2 j°

art. 15

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.19

art. II lid 2 j°

art. 20 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.20

art. II lid 2 j°

art. 20 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.21

art. II lid 2 j°

art. 21 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.22

art. II lid 2 j°

art. 22 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.23

art. II lid 2 j°

art. 23 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.24

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.25

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.26

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.27

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.28

art. II lid 2 j°

art. 26 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.29

art. II lid 2 j°

art. 26 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.30

art. II lid 2 j°

art.26 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.31

art. II lid 2 j°

art. 26 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.32

art. II lid 2 j°

art. 28 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.33

art. II lid 2 j°

art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

   

B-3.1

art. 1a

€ 525,–

€ 1050,–

C

       

C-1

Warenwetbesluit drukverpakkingen

   

C-1.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.1a

art. 2 lid 2 jo art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.2

art. 2 lid 2 jo art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.2a

art. 2 lid 2art. 4 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.3

art. 2 lid 2art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.1

art. 2 lid 3art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

   

C-1.3.3

art. 2 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.4

art. 2 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.5

art. 2 lid 3

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.6

art. 2 lid 3

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.7

art. 2 lid 3

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.8

art. 2 lid 3

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.9

art. 2 lid 3

art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.10

art. 2 lid 3

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.11

art. 2 lid 3

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.12

art. 2 lid 3

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.13

art. 2 lid 3

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.14

art. 2 lid 3

art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-2

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

   
 

>>C-1.3.3 e.v.

     

C-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

   

C-3.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.1.3

art. 2 lid 1art. 5

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.2.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.2.2

art. 2 lid 3art. 6 lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

C-4

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

   

C-4.1

art. II lid 2 j°

art. 2 sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.2

art. II lid 2 j°

art. 2 sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.3

art. II lid 2 j°

art. 2 sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.4

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.5

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.6

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.7

art. II lid 2 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.8

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.9

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.10

art. II lid 2 j°

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-5

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Textielartikelenbesluit (Warenwet)

   

C-5.0

art. II lid 2 j°

art. 1a

€525,–,

€1050,–

C-5.1

art. II lid 2 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.2

art. II, lid 2 j°

art. 2, onder a, j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.3

art. II lid 2 j°

art. 2a

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.4

art. II lid 2 j°

art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.5

art. II lid 2 j°

art. 11 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.6

art. II lid 2 j°

art. 11 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.7

art. II lid 2 j°

art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.8

art. II lid 2 j°

art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.9

art. II lid 2 j°

art. 12 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.10

art. II lid 2 j°

art. 12a, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.11

art. II lid 2 j°

art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.12

art. II lid 2 j°

art. 13, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.13

art. II lid 2 j°

art. 13, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

   

C-6.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Besluit draagbaarklimmaterieel (Warenwet)

   

C-8.1.1

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

   

C-8.1.2

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.3

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.4

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.5

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.6

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.7

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.8

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.9

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.10

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.11

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.2.1

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.2.2

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.2.3

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-9

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

   
 

>>C-8.1.2 e.v.

   

C-10

Besluit gastoestellen

   

C-10.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.1

art. 2 lid 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.2

art. 2 lid 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.4

art. 2 lid 2art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.5

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.6

art. 2 lid 2art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.7

art. 2 lid 2art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.8

art. 2 lid 2art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.9

art. 2 lid 2art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.10

art. 2 lid 2art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.3.11

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-11

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Gasslangbesluit (Warenwet)

   

C-11.1

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-11.2

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-11.3

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-11.4

art. II lid 2 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-12

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

   

C-12.1

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-12.2

art. II lid 2 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-13

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

   

C-13.1

art. 2

€ 795,–

€ 1590,–

C-17

Warenwetbesluit benzine

   

C-17.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1a

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 1b

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.2

art. 2 lid 2art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.3

art. 2 lid 2art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.4

art. 2 lid 2art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-18

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

   

C-18.1

art. 2 j° art. 3 lid 1

 

€ 795,–

€ 1590,–

C-18.2

art. 2 j° art. 3 lid 2 j°

art. 1

€ 795,–

€ 1590,–

C-18.3

art. 2 j° art. 3 lid 3

 

€ 795,–

€ 1590,–

C-19

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

   
 

>> C-18.1 ev.

   

C-20

Warenwetbesluit elektrotechnische produkten

   

C-20.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.1

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.2

art. 2 lid 2art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.4

art. 2 lid 2art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-21

Warenwetregeling formaldehyde in textiel

   

C-21.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-21.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-21.2.1

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-22

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

   

C-22.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-23

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen

   

C-23.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-23.1.2

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-23.2

art. 2 lid 2 jo art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-24

Warenwetbesluit cosmetische producten

   

C-24.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

   

C-24.1.2

art. 2 lid 1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.3

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.4

art. 2 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.5

art. 2 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.6

art. 2 lid 1

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.2

art. 2 lid 2 art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.2a

art. 2 lid 2 art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.3

art. 2 lid 2 art. 4 lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.4

art. 2 lid 2 art. 4 lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.5

art. 2 lid 2 art. 4 lid 9

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.6

art. 2 lid 2 art. 4 lid 10

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.7

art. 2 lid 2 art. 4 lid 11

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.8

art. 2 lid 2 art. 4 lid 12

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.9

art. 2 lid 2art. 4 lid 13

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.10

art. 2 lid 2art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.11

art. 2 lid 2art. 6 lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

     

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.2

art. 2 lid 3art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.3

art. 2 lid 3art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

     

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.3a

art. 2 lid 4

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.4.1

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.5.1

art. 6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.6.1

art. 6 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-24a

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

   

C-24a.1.1

art. 2, lid 1, onder k, 1°

€ 525,–

€ 1050,–

C-24a.1.2

art. 2, lid 1, onder l

€ 525,–

€ 1050,–

C-25

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

   
 

>>C-24.1.6 e.v.

     

C-26

Warenwetbesluit machines

   

C-26

Warenwetbesluit machines

I

II

C-26.1.1

Art. 2, lid 1, j° art. 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.1.2

Art. 2, lid 1, j° art. 3a, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.2.1

Art. 2, lid 2, j° art. 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.2

Art. 2, lid 2, j° art. 3a, lid 1, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.3

Art. 2, lid 2, j° art. 3c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.4

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.5

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.6

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.7

Art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.8

Art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.9

Art. 2, lid 2, j° art. 6c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.1

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.2

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.3

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.4

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.5

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.6

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.7

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.4.1

Art. 2, lid 5, j° art. 6d, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.4.2

Art. 2, lid 5, j° art. 6fa, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.4.3

Art. 2, lid 5, j° art. 6fa, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.5.3

Art. 2, lid 6, j° art. 6fa, lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.5.1

Art. 2, lid 6, j° art. 6f, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.5.2

Art. 2, lid 6, j° art. 6f, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-27

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

   

C-27.1

art. 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-27.2

art. 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-28

Warenwetbesluit Pentachloorfenol

   

C-28.1

art. 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

       

C-29

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

I

II

 

C-29.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.3

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2a

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.4

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2b

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.5

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2c

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.7

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 5, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.8

art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.9

art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.10

art. 2, lid 2, j° art. 6c

€ 525,–

€ 1050,–

C-30

Warenwetbesluit speelgoed 2011

   

C-30.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.1.3

art. 2 lid 1 j° art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.1.4

art. 2 lid 1 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.1.5

art. 2 lid 1 j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.1

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.2

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.3

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.4

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.5

art. 2 lid 2 j° art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.6

art. 2 lid 2 j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.7

art. 2 lid 2 j° art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.8

art. 2 lid 2 j° art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.9

art. 2 lid 2 j° art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.3.1

art. 2 lid 3 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-32

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen

   

C-32.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinder verzorgingsartikelenen welke ftalaten bevatten

   

C-33.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-35

Warenwetbesluit containers

   

C-35.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 12, lid 2 jo lid 1,

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.3

art. 2, lid 2, j° art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.4

art. 2, lid 2, j° art. 13a

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.5

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.6

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.7

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.1

art. 2, lid 3, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.2

art. 2, lid 3, j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.3

art. 2, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.4

art. 2, lid 3, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.5

art. 2, lid 3, j° art. 9a

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.6

art. 2, lid 3, j° art. 11, lid 2 j° lid 1,

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.7

art. 2, lid 3, j° art. 13c

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.4.1

art. 2, lid 4, j° art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

C-36

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

   

C-36.1.1

art. 3a, lid 1, j° art. 4, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.2

art. 3a, lid 1, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.3

art. 3a, lid 1, j° art. 4, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.4

art. 3a, lid 1, j° art. 10, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.5

art. 3a, lid 1, j° art. 10, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.2.1

art. 3a, lid 2, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.2.2

art. 3a, lid 2, j° art. 4, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.2.3

art. 3a, lid 2, j° art. 4a

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.1

art. 3a, lid 3, j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.2

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.3

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.4

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.5

art. 3a, lid 3, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.6

art. 3a, lid 3, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.4.1

art. 3a, lid 4, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37

Warenwetbesluit explosieveilig materieel

   

C-37.1.1

art. 3a, lid 1, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.1

art. 3a, lid 2, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.2

art. 3a, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.3

art. 3a, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.4

art. 3a, lid 2, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.5

art. 3a, lid 2, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.6

art. 3a, lid 2, j° art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.7

art. 3a, lid 2, j° art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.8

art. 3a, lid 2, j° art. 13, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.9

art. 3a, lid 2, j° art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.1

art. 3a, lid 3, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.2

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.3

art. 3a, lid 3, j° art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.4

art. 3a, lid 3, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-38

Warenwetbesluit liften

   

C-38

Warenwetbesluit liften

I

II

C–38.1.1

art. 4b, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.2

art. 4b, lid 1, j° art. 5, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.3

art. 4b, lid 1, j° art. 5, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.4

art. 4b, lid 1, j° art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.5

art. 4b, lid 1, j° art. 18a

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.6

art. 4b, lid 1, j° art. 19, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.1

art. 4b, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.2

art. 4b, lid 2, j° art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.3

art. 4b, lid 2, j° art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.4

art. 4b, lid 2, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.5

art. 4b, lid 2, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.6

art. 4b, lid 2, j° art. 15, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.7

art. 4b, lid 2, j° art. 15, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.8

art. 4b, lid 2, j° art. 15, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.9

art. 4b, lid 2, j° art. 22

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.10

art. 4b, lid 2, j° art. 28, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.11

art. 4b, lid 2, j° art. 28a, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.1

art. 4b, lid 3, j° art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.2

art. 4b, lid 3, j° art. 8, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.3

art. 4b, lid 3, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.4

art. 4b, lid 3, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.5

art. 4b, lid 3, j° art. 10, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.6

art. 4b, lid 3, j° art. 10, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.7

art. 4b, lid 3, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.8

art. 4b, lid 3, j° art. 17, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.9

art. 4b, lid 3, j° art. 17, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.10

art. 4b, lid 3, j° artikel 17, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.4.1

art. 4b, lid 4, j° art. 18, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.4.2

art. 4b, lid 4, j° art. 18, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.4.3

art. 4b, lid 4, j° art. 18, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-38.4a.1

art. 17, lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.1

art. 19, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.2

art. 19, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.3

art. 19a

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.4

art. 19b

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.5

art. 20, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.6

art. 20, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.7

art. 20, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.8

art. 20, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.9

art. 20, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.10

art. 21

€ 525,–

€ 1050,–

C-39

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

   

C-39.1

art. 3a jo art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.2

art. 3a jo art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.3.1

art. 3a jo art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.3.2

art. 3a jo art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.3.3

art. 3a jo art. 7, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

       

C-39.4.1

art. 3a jo art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.4.2

art. 3a jo art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.5

art. 3a jo art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.6.1

art. 3a jo art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.6.2

art. 3a jo art. 13, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.7.1

art. 3a jo art. 14, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.7.2

art. 3a jo art. 14, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.8

art. 3a jo art. 15, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.9

art. 3a jo art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.10.1

art. 3a jo art. 17, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.10.2

art. 3a jo art. 17, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.11

art. 3a jo art. 18

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.12.1

art. 3a jo art. 20, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.12.2

art. 3a jo art. 20, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.13

art. 3a jo art. 25

€ 525,–

€ 1050,–

C-40

Warenwetbesluit drukapparatuur

   

C-40.1.1

art. 4, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.2

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.3

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.4

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.5

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.6

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.7

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub f

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.8

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.9

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.10

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.11

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.12

art. 4, lid 1, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.13

art. 4, lid 1, j° art. 23a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.14

art. 4, lid 1, j° art. 24, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.1

art. 4, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.2

art. 4, lid 2, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.3

art. 4, lid 2, j° art. 9, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.4

art. 4, lid 2, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.5

art. 4, lid 2, j° art. 11, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.6

art. 4, lid 2, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.7

art. 4, lid 2, j° art. 12, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.8

art. 4, lid 2, j° art. 12e, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.9

art. 4, lid 2, j° art. 16, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.10

art. 4, lid 2, j° art. 16, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.11

art. 4, lid 2, j° art. 25

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.12

art. 4, lid 2, j° art. 39, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.1

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.2

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.3

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.4

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.5

art. 4, lid 3, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.6

art. 4, lid 3, j° art. 12a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.7

art. 4, lid 3, j° art. 12b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.8

art. 4, lid 3, j° art. 12c, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.9

art. 4, lid 3, j° art. 12d, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.10

art. 4, lid 3, j° art. 14, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.11

art. 4, lid 3, j° art. 14, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.12

art. 4, lid 3, j° art. 14a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.13

art. 4, lid 3, j° art. 14a, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.14

art. 4, lid 3, j° art. 39, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.1

art. 4, lid 4, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.2

art. 4, lid 4, j° art. 9, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.3

art. 4, lid 4, j° art. 12b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.4

art. 4, lid 4, j° art. 12c, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.5

art. 4, lid 4, j° art. 12d, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.6

art. 4, lid 4, j° art. 12e, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.7

art. 4, lid 4, j° art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.8

art. 4, lid 4, j° art. 13, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.9

art. 4, lid 4, j° art. 13, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.10

art. 4, lid 4, j° art. 23

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.11

art. 4, lid 4, j° art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.5.1

art. 24, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.1

art. 4, lid 2, j° art. 16, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.2

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.3

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.4

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.5

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-41

Warenwetregeling drukapparatuur

   

C-41.6.1 e.v.

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-42

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

   

C-42.1.1

art. 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-42.1.2

art. 2, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-42.1.3

art. 2, j° art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-43

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

   

C-43.1.1

art. 2, joart. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-43.1.2

art. 2, joart. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-43.1.3

art. 2, joart. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-43.1.4

art. 2, joart. 9

€ 525,–

€ 1050,–

C-45

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

   

C-45.1.1

art. 2 jo. art. 3

€ 1590

€ 2100

C-45.2.1

art. 2 jo. art. 4 lid 1

€ 1590

€ 2100

C-45.2.2

art. 2 jo. art. 4 lid 2

€ 1590

€ 2100

D

       

D-1

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Voorwaarden gebruik aanduidingen «ongezouten» en «voor natriumarm dieet» voor boter

   

D-1.1.1

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-1.1.2

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

     

€ 525,–

€ 1050,–

D-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen

   

D-2.1.1

art. 2 lid 1

art. 3 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.1.2

art. 2 lid 1

art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.1.3

art. 2 lid 1

art. 5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.2.1

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.2.2

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.2.3

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.3.1

art. 2 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.4.1

art. 2 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-3

Regeling Verpakkingen en gebruikartikelen (Warenwet)

   
 

>>D-2.1.1 e.v.

   

D-5

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

   

D-5.1.1

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.1.2

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.1.3

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.1.4

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.1

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.2

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.4

art. 2 lid 1art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.3.1

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.1

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.2

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.3

art. 2 lid 1art. 7 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.4

art. 2 lid 1art. 7 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4a.1

art. 2art. 9a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.5.1

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.6.1

art. 2 lid 1art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.7.1

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.8.1

art. 2 lid 1art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.9.1

art. 2 lid 1art. 14 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.9.2

art. 2 lid 1art. 14 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.1

art. 2 lid 1art. 16 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.2

art. 2 lid 1art. 16 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.3

art. 2 lid 1art. 16 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.4

art. 2 lid 1art. 16 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.11.1

art. 2 lid 1art. 17 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.11.2

art. 2 lid 1art. 17 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12.1

art. 2 lid 1art. 18

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.1

art. 2 j°. art. 19

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.2

art. 2 j°. art. 20

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.3

art. 2 j°. art. 21 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.4

art. 2 j°. art. 21a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.5

art. 2 j°. art. 21a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.6

art. 2 j°. art. 22a

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.7

art. 2 j°. art. 22b lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.13.1

art. 2 lid 1art. 23

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.14.1

art. 2 lid 1art. 24 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.14.2

art. 2 lid 1art. 24 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.15.1

art. 2 lid 1art. 25 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.15.2

art. 2 lid 1art. 25 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.16.1

art. 2 lid 1art. 26

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.17.1

art. 2 lid 1art. 27

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.18.1

art. 2 lid 1art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.19.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.19.2

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5-19.3

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.19.4

artikel 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-6

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

   

D-6.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-6.2

art. 2art. 4

€ 525,–

€ 1050,–