Regeling aanvullende vergoeding in verband met arbeidsmarktknelpunten in het agrarisch beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2003

Regeling aanvullende vergoeding in verband met arbeidsmarktknelpunten in het agrarisch beroepsonderwijs

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2003]

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 Het bevoegd gezag van de AOC verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepassing zijn.

`s-Gravenhage, 27 november 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina