Machtigingen tot vervanging archiefbescheiden Arrondissement Zutphen

Geldend van 01-02-2001 t/m heden

Machtigingen tot vervanging archiefbescheiden Arrondissement Zutphen

De Minister van Justitie

besluit:

Het arrondissement Zutphen te machtigen tot vervanging van onderstaande archiefbescheiden uit het arrondissementsarchief over de periode 1940-1969. De archiefbescheiden zijn in het kader van het proefproject verfilming in 1992 op microfilm gezet:

 • -

  strafvonnissen;

 • -

  strafkamervonnissen;

 • -

  strafvonnissen meervoudige kamer;

 • -

  fiscaalvonnissen;

 • -

  economische vonnissen;

 • -

  politierechtervonnissen;

 • -

  appèlvonnissen;

 • -

  appèlvonnissen volledige meervoudige kamer;

 • -

  kinderzittingen en kinderzaken;

 • -

  kinderrechter meervoudige kamer;

 • -

  appèlzaken II vonnissen;

 • -

  vonnisboeken;

 • -

  klapperkaarten straf 2, 3 en 4 zaken;

 • -

  klapperkaarten economische politierechter;

 • -

  parketregisters;

 • -

  placettenregisters;

 • -

  arresten gerechtshof;

 • -

  rolkaarten civiele zaken;

 • -

  civiele vonnissen;

 • -

  civiele vonnissen kort geding;

 • -

  registers van kort geding;

 • -

  kort geding klappers;

 • -

  audiëntiebladen kort geding;

 • -

  audiëntiebladen civiele zaken;

 • -

  klapperkaarten civiele zaken;

 • -

  zittingslijsten.

De machtiging wordt verleend onder de vaststelling, dat de bovengenoemde archiefbescheiden niet als te vernietigen zijn aangemerkt in de `lijst van te vernietigen archiefbescheiden, dagtekenende van na 1946 en berustende onder het beheer van de griffiers van de arrondissementsrechtbanken', zoals vastgesteld bij de gezamenlijke beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Justitie van 11 maart 1991 (gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 64, van 3 april 1991).

Den Haag, 24 november 2000

De

Minister

van Justitie,

J.A.A.A. Samson

Terug naar begin van de pagina