Vreemdelingenbesluit 2000

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen VB
Vb 2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0011825
RechtsgebiedMigratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)
 2. Examenprogramma basisexamen inburgering
 3. Examenreglement basisexamen inburgering
 4. Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie
 5. Voorschrift Vreemdelingen 2000
 6. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
 7. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))
 8. Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (herschikking voorwaarden toegang en verblijf derdelanders)
 9. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)
 10. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)
 11. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)
 12. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzevenentwintigste wijziging)
 13. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)
 14. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 3.54
 2. Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)
 3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 4. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 5. Remigratiebesluit
  Artikel: 12
 6. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de aanvoer van niet of onjuist gedocumenteerde vreemdelingen (2019)
  Tekst: tekst
 7. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
  Artikel: XI
 8. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.1, 6.4
 9. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 10. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 11. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 12. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanpassing regels beoordeling verblijfsaanvragen)
  Artikel: II
 13. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
 14. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))
Terug naar begin van de pagina