Vreemdelingenwet 2000

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

  1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
    Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052
Aanhangig 34541
01-03-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 2 33192 21-01-2014 Stb. 2014, 44 Alg. 1
01-06-2013 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 24-04-2013 Stb. 2013, 165 Alg. 2
07-07-2012 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 258 31549 29-06-2012 Stb. 2012, 309
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het eerste lid, onderdeel d in plaats van het eerste lid, onderdeel c.2)
Naar boven