Vreemdelingenwet 2000

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3b
 2. Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen
  Artikel: 1
 3. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Artikel: 2.1
 4. Besluit verlening machtiging aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
  Artikel: 1
 5. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO
  Artikel: 1
 6. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 7. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
 8. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023
 9. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 1
 10. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 9, 10, 19
 11. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2
 12. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 13. Reglement regime grenslogies
  Artikel: 2
 14. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikelen: 2b.3, 2d.4, 2e.4
 15. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 16. Subsidieregeling expertisedeling onderwijs nieuwkomersleeringen
  Artikel: 1
 17. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2023
  Artikel: 1
 18. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.1
 19. Uitvoeringsbesluit WVO 2020
  Artikel: 1.1
 20. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 4a.1.3
 21. Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid
  Artikel: 8
 22. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.3
 23. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 24. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 25. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 26. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 9, 9a
 27. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 9, 12a
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.3.6a, 2.5.5a
 29. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 161
 30. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 10
 31. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.52
 32. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 193a
 33. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen: 8.17, 9.3a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 29-03-2023 Stb. 2023, 115 36158
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 258 31549
Aanhangig 34309
29-11-2023 Wijziging 29-03-2023 Stb. 2023, 115 36158 18-11-2023 Stb. 2023, 427
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
01-07-2017 Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 282 34590 16-06-2017 Stb. 2017, 283
01-01-2017 Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
20-07-2015 Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293 Alg. 1
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 128 33749 11-12-2013 Stb. 2014, 128 Alg. 2
29-03-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 110 33581 18-12-2013 Stb. 2014, 110
01-03-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 2 33192 21-01-2014 Stb. 2014, 44
01-01-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 550 33699 18-12-2013 Stb. 2013, 586 Alg. 3
21-09-2013 Wijziging 11-09-2013 Stb. 2013, 347 33286 11-09-2013 Stb. 2013, 347
01-06-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 258 31549 24-04-2013 Stb. 2013, 165
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 24-04-2013 Stb. 2013, 165 Alg. 4
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
31-12-2011 Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 663 32420 15-12-2011 Stb. 2011, 663
01-05-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 84 31208 23-04-2008 Stb. 2008, 144
26-03-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85 Alg. 5
19-12-2007 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 450 30976 10-12-2007 Stb. 2007, 511
01-12-2006 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 584 30567 23-11-2006 Stb. 2006, 584
15-02-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 691 29031 03-02-2005 Stb. 2005, 59
01-09-2003 Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 269 28630 25-08-2003 Stb. 2003, 335
05-10-2001 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 432 27491 14-09-2001 Stb. 2001, 432
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.
  Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel III van Stb. 2014/128 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel v, en een tweede onderdeel w toe.3)
 4. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel s en een tweede onderdeel t toe.4)
 5. Artikel XLIIIa van Stb. 2008/85 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
Naar boven