Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 45

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit inburgering 2021
  Artikel: 6.3
 3. Besluit instellen besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor vreemdelingen die (in Nederland) politieke activiteiten hebben verricht tegen de Sudanese autoriteiten (ongeacht of deze activiteiten voortkomen uit een fundamentele politieke overtuiging)
  Artikel: 3
 4. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor dienstplichtige vreemdelingen van 18 tot 27 jaar uit Rusland, die vrezen hun militaire dienst te moeten vervullen of die reeds invulling gaven aan de dienstplicht en dit niet langer willen doen
  Artikel: 3
 5. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Oekraïne
  Artikel: 3
 6. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium vreemdelingen Afghanistan
  Artikel: 3
 7. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Afghanistan
  Artikel: 3
 8. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Oekraïne
  Artikel: 3
 9. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium vreemdelingen die (in Nederland) politieke activiteiten hebben verricht tegen de Sudanese autoriteiten (ongeacht of deze activiteiten voortkomen uit een fundamentele politieke overtuiging)
  Artikel: 3
 10. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 3, 7
 11. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 12. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 13. Vreemdelingencirculaire 2000 (D)
  Tekst: tekst
 14. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 71, 79, 82

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-07-2015 Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293 Alg. 1
31-12-2011 Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 663 32420 15-12-2011 Stb. 2011, 663
15-02-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 691 29031 03-02-2005 Stb. 2005, 59
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 1. Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven