Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Vreemdelingenbesluit 2000
  2. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
20-07-2015 Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293 Alg. 1
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 478 33293 18-12-2013 Stb. 2013, 587
25-04-2008 Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 115 30925 22-04-2008 Stb. 2008, 134
19-12-2007 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 450 30976 10-12-2007 Stb. 2007, 511
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven