Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Voorschrift Vreemdelingen 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 8.13, 8.19, 8.20
 2. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 3. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (nationale visa)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36332
01-01-2017 Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
29-03-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 110 33581 18-12-2013 Stb. 2014, 110
01-06-2013 Wijziging 24-05-2012
samen met
15-12-2011
Stb. 2012, 258
samen met
Stb. 2011, 663
31549
samen met
32420
24-04-2013 Stb. 2013, 165 Alg. 1
01-12-2006 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 584 30567 23-11-2006 Stb. 2006, 584
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 1. Artikel II, derde en vierde lid, van Stb. 2012/258 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven