Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16a

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
    Tekst: tekst
  2. Wet inburgering 2021
    Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

  1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
    Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
01-10-2017 Wijziging 23-06-2017 Stb. 2017, 285 34584 26-06-2017 Stb. 2017, 287 Alg. 1
01-06-2013 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 24-04-2013 Stb. 2013, 165
01-01-2013 Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
01-01-2007 Nieuw 30-11-2006 Stb. 2006, 625 30308 05-12-2006 Stb. 2006, 645

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2017/285 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven