Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2022)

  Opmerking

  Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  20-07-2015 Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293 Alg. 1
  01-05-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 84 31208 23-04-2008 Stb. 2008, 144
  01-09-2003 Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 269 28630 25-08-2003 Stb. 2003, 335
  01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

  Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven