Vreemdelingenwet 2000

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 20-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 2. Regeling inburgering
  Artikel: 4.17
 3. Regeling op de consulaire tarieven
  Artikel: 3a
 4. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikel: 3
 5. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlagen: A, Hg, Hi
 6. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.1, 3.37d, 3.37g
 7. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.105c, 3.105d, 3.105e, 3.105f, 3.106, 3.106a, 3.107, 3.122, 3.77, 3.86
 8. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 9. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 10. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: 3.11.1.3, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2.4, 7.4, 11.4, 12.4, 13.4, 14.4, 17.4, 20.4, 21.4, 22.4, 23.4, 24.4, 26.4, 28.4, 30.4
 11. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 28, 30a, 31, 32, 43, 45b, 45c
 12. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (herschikken gronden voor asielverlening)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina