Vreemdelingenwet 2000

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 20-02-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassing legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 1
 3. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen: 13, 23
 4. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020
  Bijlage: II
 5. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 6a
 6. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 3
 7. Besluit inburgering
  Artikel: 2.1
 8. Besluit modern migratiebeleid
  Artikelen: IX, XI
 9. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 10. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 3
 11. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 20
 12. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1d, 1g, 1h, 1j, 2
 13. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 5b
 14. Besluit verlening bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 2005
  Artikel: 1
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 265e
 16. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 17. Participatiewet
  Artikel: 41
 18. Paspoortbesluit
  Artikelen: 2.6, 2.9
 19. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikel: 14
 20. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 15a
 21. Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19
  Artikel: 3
 22. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 23. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel
  Artikelen: 3, 6
 24. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties politiepersoneel
  Artikelen: 3, 6
 25. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
  Artikel: 3
 26. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
  Artikelen: 4, 8
 27. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel
  Artikelen: 3, 7
 28. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikelen: 4, 8
 29. Regeling inburgering
  Artikelen: 1.2, 1.3
 30. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 3, 7
 31. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2
 32. Remigratieregeling
  Artikel: 4
 33. Sanctiewet 1977
  Artikel: 4
 34. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 35. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 2.1
 36. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.15a, 3.1, 3.20, 3.24a, 3.3, 3.33, 3.34, 3.34a, 3.34c, 3.34d, 3.34j, 3.51, 3.9, 6.6, 7.1a, 7.2c
 37. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.1, 3.4, 3.57, 3.58, 3.71, 3.88, 3.96
 38. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 39. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 40. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 41. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 2a, 2h, 2r, 2x, 8, 15, 16, 16a, 17, 17a, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 39, 42, 44, 45b, 45h, 72, 76, 79, 83, 83c
 42. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1, 3, 4, 11, 12a
 43. Wet modern migratiebeleid
  Artikel: XI
 44. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanscherping eisen gezinsmigratie)
  Artikel: IV
 45. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)
  Artikel: II
 46. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzevenentwintigste wijziging)
  Artikel: III
 47. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikel 8
Terug naar begin van de pagina