Vreemdelingenwet 2000

Geldend van 27-02-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 27-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit modern migratiebeleid
 2. Voorschrift Vreemdelingen 2000
 3. Vreemdelingenbesluit 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassing legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 1
 3. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel: 2
 4. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 3
 5. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel: 3
 6. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 7. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 3
 8. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1c, 1g, 2a
 9. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikelen: 1, 5a, 27
 10. Besluit verlening bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 2005
  Artikel: 1
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 241, 256, 265e, 302
 12. Burgerlijk Wetboek Boek 10
  Artikel: 17
 13. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing DNA-onderzoek)
  Tekst: tekst
 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 15. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 16. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikelen: 13, 20
 17. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 18
 18. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikelen: 11, 15a, 16
 19. Paspoortwet
  Artikel: 11
 20. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 21. Regeling inburgering
  Artikel: 4.17
 22. Regeling op de consulaire tarieven
  Artikel: 3a
 23. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 1
 24. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Bijlage: I
 25. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 1, 3
 26. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 3.3, 3.37d, 3.37e, 3.41, 3.45b, 3.46, 3.47, 3.50, 3.9, 7.1a
 27. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.1, 3.105e, 3.122
 28. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: M35-J, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 29. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 30. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 2w, 3, 6, 8, 17, 19, 29, 30, 30a, 30b, 30c, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 43a, 44, 44a, 45, 45b, 45c, 45d, 45f, 45h, 55, 57, 59b, 66a, 69, 79, 83, 83b, 83c, 114
 31. Wet inburgering
  Artikelen: 7a, 18
 32. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: V
 33. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
  Artikel: III
 34. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)
  Artikel: II
 35. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanpassing buitenschuldbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen)
  Artikel: III
 36. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)
  Artikel: II
 37. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: II
 38. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180))
  Artikel: II
 39. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (verlenging tijdelijkheid verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd)
  Artikel: II
 40. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: VI
 41. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: X

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina