Subsidieplafond 2001 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 30-11-2000 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond 2001 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina